Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och IT

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker professor i Arbetsintegrerat lärande med inriktning mot industrins digitalisering

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Högskolan Väst. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men en framgångsrik akademi behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov på grund av en forskningsverksamhet i expansion. Välkommen att söka jobb hos oss!

Anställningen är huvudsakligen förlagd till forskningsmiljön PRIMUS som är en mångvetenskaplig forskningsmiljö där teknik och lärande studeras i nya kombinationer för att industrin aktivt ska kunna omforma arbetssätten inför teknikutveckling och nya kompetenskrav. Inom I-AIL bedrivs forskningen genom samproduktion av både akademisk och praktisk eller erfarenhetsbaserad kunskap. Det är i ett socio-tekniskt perspektiv som de nya arbetsvillkoren och digitalisering studeras och därmed aktualiserar frågor kring former och innehåll av kunskapsproduktion och kompetensförändring. Förståelsen för industriföretagens mognad och beredskap till kompetent agerande ger sig uttryck genom sina medarbetare (kompetens), processer, data och teknik, vilket utgör det övergripande temat för forskning inom I-AIL. Miljön har därmed en tydlig verksamhetsinriktad profil mot samproduktion och lärande i och med organisationer och företag inom produktionsindustrin.

Arbetsuppgifter:
Anställningen är förlagd till Institutionen för Ekonomi och IT, och omfattar i första hand forskning relaterad till PRIMUS och kärnområdet I-AIL.

Gruppen inom Industriellt arbetsintegrerat lärande (I-AIL) är under utveckling för att bli en nationellt och internationellt ledande miljö för forskning och utbildning om hur människor skapar och använder teknik, samt om hur teknisk förändring vävs samman med beteendemönster, arbetsliv, kompetensvillkor, ledning och styrning.

Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med inriktning på frågor om industrins digitalisering och vad detta innebär för organisering, kompetensförsörjning och ledning.

Anställningen omfattar i första hand forskning, planering och utveckling av området I-AIL. Genom undervisning och handledning med ett särskilt ansvar är forskning och utbildning relaterad till informatik med inriktning mot industriellt arbetsintegrerat lärande. I arbetsuppgifterna ingår förutom egen forskning även att informera om forskning och utvecklingsarbete samt medverka i planering och ansökningar om forskningsmedel av forskningsprojekt. Därutöver ingår medverkan i högskolans verksamhet samt administrativa arbetsuppgifter. Ledningsuppdrag inom institutionen och avdelningen samt på övriga nivåer inom Högskolan Väst kan också förekomma.

Du förväntas ge tydliga och innovativa bidrag till I-AIL:s forskningsprogram. Vid sidan av institutionens forskningsaktiviteter, där du förväntas ta en ledande roll för utvecklingen av nya perspektiv och projekt kommer du också att vara verksam i den vitala forskningsmiljön LINA (Lärande I och för det Nya Arbetslivet), där I-AIL ingår.

Behörighetskrav:
- Avlagt doktorsexamen i informatik, arbetsvetenskap, pedagogik, företagsekonomi eller motsvarande ämne som anses vara relevant för anställningen.
- För anställningen fordras gedigen erfarenhet av att bedriva självständig forskning som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens enligt praxis inom ämnesområdet.
- Visad pedagogisk skicklighet.

För denna anställning krävs dessutom:
- Dokumenterad god samarbetsförmåga.
- Undervisning och forskning inom ramen för denna anställning sker huvudsakligen på engelska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet på engelska.

Meriterande för anställningen är:
-
Meriterande för anställningen är dokumenterad förmåga till kommunikation och forskningsförmedling med allmänhet och relevanta aktörer.
- Meriterande för anställningen är även internationella kontaktytor och akademiska nätverk.
- Särskilt meriterande för anställningen är dokumenterad vetenskaplig skicklighet i att innovativt utveckla teoretiska och metodologiska perspektiv av relevans för I-AIL.
- Även planering, initiering, ledning och utveckling av forskning samt förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag tillmätas betydelse.

Bedömningsgrunder:
Särskild vikt fästes vid graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt förmågan att utveckla forskning och utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället, särskilt i samverkan med organisationer med koppling till industrin. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter.

Övrigt:
Anställningen är tillsvidare.

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: www.hv.se/Möt Högskolan Väst/Arbeta hos oss.

De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2018/294 och skickas i två exemplar.

Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2019-02-17

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ö.k.
Löneform Fast
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/294
Kontakt
  • Thomas Winman, Avdelningschef, 0520-22 39 43
Facklig företrädare
  • Magnus Andersson, OFR, 0520-22 31 93
  • Tobias Arvemo, SACO, +46520-22 35 05
Publicerat 2018-11-19
Sista ansökningsdag 2019-02-17

Tillbaka till lediga jobb