Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap

Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling. Vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) är en del av allt vi gör och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.

Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?

Högskolan Väst söker post doc i additiv tillverkning

Avdelningen för maskinteknik vid Högskolan Väst söker en post doc med expertis inom processförståelse, metallurgi och modellering av nickelbaserade superlegeringar för att studera additiv tillverkning.

De huvudsakliga processerna som för närvarande studeras vid avdelningen är gasmetallbågsvetsning, plasmasvetsning, lasersvetsning, friktionssvetsning, additiv tillverkning (AM) med riktad energideponering (DED) med elektrisk ljusbåge och tråd (WAAM), laser och tråd (LMDw), laser och blåst pulver (LMDp) samt pulverbädd med laser eller elektronstråle (PBF-LB och PBF-EB). Postdoktorn kommer att arbeta inom det pågående projektet PODFAM. PODFAM syftar till att utveckla en grundläggande processförståelse som kommer att möjliggöra tillförlitlig tillverkning AM-delar som använder PBF-tekniker och olika typer av material. Den genomförs i samarbete med industriella partner och kombinerar forskningsområden som täcker t.ex. processövervakning och kontroll, processfysisk modellering och simulering, oförstörande provning och metallurgi.

Forskningsarbetet kommer att bedrivas i samarbete med andra forskare som främst bidrar till projektet genom expertis inom metallurgi, processutveckling samt processfysik. Postdoktorn kommer att arbeta med processutveckling av nickelbaserade material för att öka förståelsen gällande bildande av defekter, såsom sprickor.

Arbetsuppgifter:

 • Genomföra och ansvara för experiment med PBF
 • Genomföra och ansvara för karaktärisering och utvärdering av delar tillverkade med PBF
 • Publicera forskningsresultat, och medverka vid projektmöten och internationella konferenser
 • Handleda kandidat- och/eller magisterstudenter under deras examensarbete
 • Aktivt delta i de vetenskapliga och administrativa mötena för avdelningen för maskinteknik

Behörighetskrav för anställningen som post doc:
Behörig att anställas som post doc är den som har avlagt doktorsexamen i produktionsteknik eller inom annat relevant ämne som arbetsgivaren bedömer som relevant för anställningen, eller den som har motsvarande vetenskaplig kompetens. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen högst tre år innan anställningsbeslut fattas. Om det finns särskilda skäl kan en sådan examen ha avlagts tidigare. Utgångspunkten är att en anställning som post doc avser arbete på heltid. För mer information se avtal för post doc på Arbetsgivarverkets- postdoktoravtal.

För denna anställning krävs dessutom:

 • Pulverbäddsfusion baserade AM-tekniker
 • Karaktärisering av AM-tillverkade detaljer (mikrostruktur genom optisk och svepelektronmikroskopi, bildanalys, mikrohårdhetsmätning etc.). Praktiska färdigheter är obligatoriska
 • Tillverkningsprocesser eller karaktärisering av superlegeringar
 • Analys av data och förberedelse av manuskript som är lämpliga för insändning till granskade vetenskapliga tidskrifter, som visat sig genom en god publiceringshistorik
 • Goda skriftliga och muntliga kommunikationsfärdigheter på engelska
 • God samarbetsförmåga

Meriterande för anställningen är:
Då en del av arbetet förväntas genomföras i nära samarbete med andra forskargrupper och med industrin, söker vi en bra lagspelare med en mottaglig inställning till att samarbeta med projektpartner och resa till externa samarbetspartners om nödvändigt. Dokumenterad erfarenhet av modellering av AM-processer är mycket önskvärd och kommer att anses som en betydande merit. Följande färdigheter kommer också att vara meriterande:

 • Bekantskap med avancerade karaktäriseringstekniker (EBSD, TEM etc.)
 • Erfarenhet av mekanisk provning
 • Erfarenhet av att använda Gleeble för fysikalisk simulering av tillverkningsprocesser
 • Datahantering, utvärdering och tolkning
 • Projektledning
 • Handledning av studenter
 • Internationell forskning och erfarenhet av projekt
 • Förmåga att kommunicera på svenska

Övrigt:
En anställning som post doc är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation. Utöver vad som följer av bestämmelserna i lagen (1982:80) om anställningsskydd får en postdoktor anställas tills vidare, dock längst under en tid om minst två och högst tre år. Om det finns särskilda skäl kan anställningen förlängas.

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.  De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2024/115 och skickas i ett exemplar. För information kring utformning av ansökan, se Anvisning för utformning av ansökan som du hittar här Högskolan Väst - Arbeta hos oss (hv.se).

Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2024-06-13

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadsavlönad
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2024/115
Kontakt
 • Joel Andersson, 0739013319
Facklig företrädare
 • Henrik Johansson, SACO-S, +46520-223325
 • Victoria Sjöstedt, OFR, +46721-600157
Publicerat 2024-05-23
Sista ansökningsdag 2024-06-13

Tillbaka till lediga jobb