Högskolan Väst, Institutionen för Hälsovetenskap

Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling. Vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) är en del av allt vi gör och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.

Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?

Uppdrag som samordnare av forskargruppen "Vårdens organisering, ledning och arbetsvillkor" vid Hälsoakademin Väst

Om Hälsoakademin Väst

Hälsoakademin Väst (HAV) är ett samarbete mellan Närhälsan, Regionhälsan, NU-sjukvården och Högskolan Väst. HAV’s syfte är att stärka parternas möjligheter att bedriva framgångsrik utbildning, forskning och verksamhetsutveckling på ett sådant sätt att resultaten kommer parterna och samhället till nytta.

För ytterligare information se Hälsoakademin VÄST

Om forskargruppen "Vårdens organisering, ledning och arbetsvillkor"

Forskargruppen "Vårdens organisering, ledning och arbetsvillkor" vid Hälsoakademin Väst ämnar stödja och initiera forskning och aktiviteter som främjar gränsöverskridande verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården. Gruppens kärnfokus ligger på att utforska och utveckla innovativa arbetssätt som förbättrar organisering, ledning och arbetsvillkor i vården. Denna inriktning omfattar strukturerad resursanvändning, tydliga roller och processer, personcentrerad vård, effektivt ledarskap, samt att skapa en arbetsmiljö som främjar personalens välbefinnande och förebygger utbrändhet. Genom detta arbete strävar gruppen efter att direkt påverka och förbättra vårdens kvalitet, säkerhet och personalens arbetsförhållanden.

Arbetsuppgifter

I rollen som samordnare vid HAV kommer du att verka för att främja projekt och aktiviteter som har potential att bidra till gränsöverskridande verksamhetsutveckling. En viktig del av din roll innebär att knyta samman medarbetare från HAV:s parter till forskargruppen. Du kommer också att leda arbetet med att söka och säkra extern finansiering för projekt och aktiviteter. Detta arbete inkluderar att underhålla konstruktiva relationer mellan alla parter inom HAV samt att säkerställa en stabil finansiering för forskargruppens fortsatta verksamhet.

Uppdragets varaktighet och omfattning

Uppdraget som samordnare är på 20 procent under 1 år med möjlighet till förlängning. 

Kvalifikationer

 • Doktorsexamen inom hälsovetenskap, medicin, företagsekonomi, offentlig förvaltning eller ett annat för uppdraget relevant område.
 • Dokumenterad erfarenhet av att leda och koordinera utvecklingsprojekt, särskilt inom hälso- och sjukvård, forskning eller akademisk miljö.
 • Dokumenterad förståelse för hälso- och sjukvårdssystemets struktur, utmaningar och behov.
 • Dokumenterad erfarenhet av att skriva och hantera ansökningar för extern finansiering, till exempel från forskningsråd, stiftelser eller EU-program.
 • Dokumenterade skriftliga och muntliga kommunikationsfärdigheter på svenska och engelska.
 • Dokumenterad erfarenhet av att bygga och underhålla professionella nätverk och samarbeten.

Önskvärda egenskaper

 • Förmåga att organisera och prioritera arbetsuppgifter effektivt.
 • Förmåga att arbeta i team och skapa goda relationer med olika intressenter.
 • Förmåga att leda, motivera och inspirera andra, samt att hantera konflikter och utmaningar effektivt.

Ansökan och sista ansökningsdag

Ansökan, CV och de handlingar du önskar åberopa ska vara oss tillhanda senast 2024-03-31 .

Tillträde enligt överenskommelse och intervjuer kommer att ske kontinuerligt.

Upplysningar

För mer information om uppdraget som verksamhetsledare kontakta: Katarina Patriksson, +46701039818

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/327
Kontakt
 • Katarina Patriksson, +46701039818
Facklig företrädare
 • Amanda Johansson, OFR, +46520223101
 • Christina Karlsson, SACO-S, +46739013395
Publicerat 2024-03-06
Sista ansökningsdag 2024-03-31

Tillbaka till lediga jobb