Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle

Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling. Vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) är en del av allt vi gör och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.

Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?

Högskolan Väst söker universitetslektor i utbildningsvetenskap.

Institutionen för individ och samhälle söker en lektor i utbildningsvetenskap som vill vara med och utveckla Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshemmet och det Barn- och ungdomsvetenskapliga magisterprogrammet samt programmens forskning och forskningsbasering. Utbildningsvetenskap är den ämnesmässiga grunden för lärarutbildningen och inkluderar ämnesområden som pedagogik, pedagogiskt arbete, barn- och ungdomsvetenskap, allmändidaktik och ämnesdidaktik. Institutionen för individ och samhälle är värdinstitution för högskolans barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljö som är en tvärvetenskaplig miljö som inkluderar ca 60 forskare. Denna miljö och högskolans AIL- forskningsmiljö kommer tillsammans med lärarutbildningen vara centrala sammanhang för det utlysta lektoratet i utbildningsvetenskap.

Lärarutbildningen på Högskolan Väst är organisatoriskt placerad på institutionen för individ och samhälle och avdelningen för utbildningsvetenskap och språk. På avdelningen finns drygt 90 medarbetare som bedriver forskning och utbildning inom utbildningsvetenskapliga, barn- och ungdomsvetenskapliga och didaktiska ämnesområden kopplat till Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammen, Ämneslärarprogrammet, Yrkeslärarprogrammet och Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU). En viktig del i avdelningens verksamhet är också uppdragsutbildning med syfte att bidra till livslångt lärande.

Arbetsuppgifter:

Arbetsuppgifterna innefattar undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället samt pedagogiskt, vetenskapligt, ämnes- och ämnesdidaktiskt inriktat utvecklingsarbete. Undervisningen sker företrädesvis på Förskollärarprogrammet, men kan också genomföras i övriga lärarutbildningar (grund och avancerad nivå) eller i högskolans forskarutbildning i AIL. Innehållet i undervisningen behandlar förskolepedagogiska områden, exempelvis inom det estetiska fältet. I anställningen kan det förekomma arbete med externa utbildningsinsatser eller lokalt hos olika huvudmän, exempelvis som didaktiska insatser under lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning eller vid uppdragsutbildning förlagd hos huvudmannen. Undervisningen ges primärt på campus men undervisning med digitala verktyg förekommer inom ramen för anställningen.

Som lektor förväntas du ta särskilt ansvar för att, i samarbete med andra, bedriva och utveckla forskning inom lärarutbildningens områden och i samarbete med forskningsmiljöerna (BUV och AIL). Ett viktigt arbete härvidlag är att tillsammans med kollegor söka externa medel. Verksamhetsuppdrag i kollegiala nämnder och råd är också arbetsuppgifter som kan bli aktuella.

Behörighetskrav:

 • Avlagd doktorsexamen inom utbildningsvetenskap, barn- och ungdomsvetenskap, pedagogik eller motsvarande.

 • Visad pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under anställningens två första år.

 • Dokumenterad pedagogisk och administrativ skicklighet.

För denna anställning krävs dessutom:

 • Vetenskaplig och pedagogisk kompetens inom de utbildningsvetenskapliga eller barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsområdena.

 • Väl vitsordad erfarenhet av att undervisa och handleda inom lärarutbildningen eller angränsade utbildningar

 • Dokumenterat god samarbetsförmåga

 • Erfarenhet och förmåga att undervisa på svenska och engelska

Meriterande:

 • Väl vitsordad erfarenhet av att undervisa och handleda inom lärarutbildningen eller motsvarande barn- och ungdomsinriktade utbildningar. Vi ser gärna att den sökande har inriktning mot det estetiska området.

 • Gedigen forskningserfarenhet inom relevanta områden för tjänsten.

 • Dokumenterad erfarenhet av att ha sökt och erhållit extern forskningsfinansiering.

 • Dokumenterad erfarenhet av att ha ingått i och drivit nationella och internationella forskningsnätverk.

 • Förskollärarlegitimation och/eller erfarenhet av arbete med barn och unga eller barn- och ungdomsinriktade frågor.

Bedömningsgrunder:

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som förmåga och lämplighet att fullgöra alla arbetsuppgifterna väl. Särskild vikt fästes vid graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet samt förmågan att utveckla forskning och utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt:

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan, alternativt tillägna sig motsvarande kunskaper inom två år från anställningstillfället.

Anställningen är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg.

För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: Högskolan Väst - Arbeta hos oss.

Om du har handlingar som inte kan hanteras digitalt, vänligen kontakta Hr-representant listad nedan. 

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/105
Kontakt
 • Johanna Larsson, +46739013332
 • Robert Svedlund (HR), 0520-223000
Facklig företrädare
 • Kerstin von Brömssen, SACO-S, 0520-223775
 • Magnus Andersson, OFR, 0520-223193
Publicerat 2022-06-09
Sista ansökningsdag 2022-08-07

Tillbaka till lediga jobb