Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och IT

Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling. Vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) är en del av allt vi gör och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.

Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?

Institutionen för Ekonomi och IT eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Högskolan Väst söker universitetsadjunkt i Lantmäteriteknik

Vi söker nu universitetsadjunkt i Lantmäteriteknik med fokus på samhällsbyggnad och/eller samhällsplanering till vårt Lantmätarprogram. Det 3-åriga Lantmätarprogrammet är tvärvetenskapligt och knyter ihop juridiska, tekniska, sociala och ekonomiska kunskaper inom hållbar samhällsbyggnad.

Programmets hållbarhetsprofil utgår från ekonomiska och sociala hållbarhetsperspektiv på tidiga skeden i samhällsbyggnad. De aktuella undervisningsämnena handlar om lantmäteriteknik, mark- och exploatering, fastighetsbildning och fastighetsekonomi, planprocesser, demokrati och deltagande samt fysisk planering.

Programmet är under utveckling och kommer med en hållbarhetsprofil även profilera sig inom vad politiken för gestaltad livsmiljö innebär för så tidiga skeden som lantmäteri och mark- och exploatering samt fastighetsbildning/utveckling.

Som anställd hos oss strävar du efter att bidra till en vidareutveckling av såväl programmet som dig själv, tillsammans i lärarlaget och det omgivande samhället. Du har ett stort pedagogiskt intresse och brinner för lärande och undervisning. Vidare har du ett helhetsperspektiv och vill bidra till många delar av utbildningen. Alla kurser bär och kommunicerar den pedagogiska idéen kring AIL, vilket är ett sätt att få studenten att medvetet och reflekterande kombinera teoretisk och praktisk kunskap utifrån samhälleliga aspekter. Utbildningen är tvärdisciplinär och består av en kombination av teori och praktikfall där praxisnära kunskap och erfarenhet kombineras med teori och metod från vetenskaplig grund. Sammanfattningsvis kräver utbildningen en balans mellan det akademiska bildningsperspektivet och praktikens verklighet, i branschnära samverkan.

Arbetsuppgifter:

Anställningen omfattar i första hand undervisning och handledning på Lantmätarprogrammet – samhällsbyggnad och samhällsplanering inom avdelningen för samhällsbyggnad och samhällsutveckling vid Institutionen för Ekonomi och IT.

Därutöver ingår utvecklingsmöjligheter inom såväl ämnesområdet som inom det pedagogiska området, medverkan i Högskolans verksamhet samt administrativa arbetsuppgifter. I arbetsuppgifterna ingår kursansvar, kursutveckling och administrativa göromål vid institutionen. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt samt delta i de forskning- och utvecklingsprojekt som bedrivs inom institutionen och kontakter med det omgivande samhället är särskilt viktigt.

Behörighetskrav:
- Avlagt magisterexamen inom lantmäteri/samhällsbyggnad med inriktning inom fastighetsekonomi, fastighetsbildning, mark- och exploatering, eller motsvarande.
- Visad pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under anställningens två första år.

För denna anställning krävs dessutom:
- God förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i såväl tal som skrift.
- Dokumenterad god samarbetsförmåga.

Meriterande:
- Erfarenhet av att handleda och examinera.
- Erfarenheter av att delta i forskning och utvecklingsprojekt samt utveckla kontakter med det omgivande samhället.
- Erfarenheter inom något eller några av följande områden:

  • Fastighetsekonomi
  • Fastighetsbildning
  • Planeringsprocessen, t.ex. reglering med detaljplan och plangenomförande


Bedömningsgrunder:
Vid bedömningen av de sökande kommer särskild vikt fästas vid såväl professionell erfarenhet som lantmätare som teoretisk ämneskunskap samt pedagogisk erfarenhet. Vid bedömningen kommer dessutom särskilt vikt att fästas vid förmågan att kunna samarbeta med personer, internt och externt, samt aktivt delta i avdelningens utbildnings- och projektverksamhet.


Övrigt:
Anställningen är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan, alternativt tillägna sig motsvarande kunskaper inom två år från anställningstillfället.

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2022/94 och skickas i ett exemplar.

Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2022-05-26

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/94
Kontakt
  • Jonna Johansson, +46739013457
  • Sofie Stenqvist (HR), sofie.stenqvist@hv.se
Facklig företrädare
  • Magnus Andersson, OFR, 0520-223193
  • Tobias Arvemo, SACO-S, +46520-223505
Publicerat 2022-05-05
Sista ansökningsdag 2022-05-26

Tillbaka till lediga jobb