Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker universitetslektor i socialt arbete

Till vårt nya socionomprogram med inriktning socialpedagogik söker Högskolan Väst nu en universitetslektor i socialt arbete som vill vara med och utveckla programmet. Socionomprogrammet planeras att starta hösten 2021.

Högskolan Väst är landets ledande högskola när det gäller Arbetsintegrerat lärande (AIL) i våra utbildningar. Totalt har högskolan ca 13 600 studenter och 675 anställda. Institutionen för individ och samhälle har drygt 100 anställda, varav ca 20 är lokaliserade på Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.

Utbildningsuppdraget på Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik omfattar främst det kommande Socionomprogrammet, Programmet för socialpsykiatrisk vård samt de Barn- och ungdomsvetenskapliga programmen. Till detta kommer även olika typer av uppdragsutbildningar. Socionomprogrammets socialpedagogiska profil innebär att den pedagogiska dimensionen i det sociala arbetet fokuseras. Specifikt profileras socialpedagogiska metoder och förhållningsätt underbyggda av teorier om lärande, social mobilisering och delaktighet.

Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna innefattar undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället samt pedagogiskt och ämnesinriktat utvecklingsarbete inom kurser och program. Därutöver ingår medverkan i högskolans verksamhet samt administrativa arbetsuppgifter.

Arbetsuppgifterna består i första hand av undervisning, handledning och examination på grund- och avancerad nivå kring det sociala arbetets kärnområden, teorier och metoder. Undervisning på forskarnivå samt uppdragsutbildningar kan förekomma.

Behörighetskrav:
- Avlagt doktorsexamen i socialt arbete eller annat för utlysningen relevant ämne
- Visad pedagogisk skicklighet
- Genomgått högskolepedagogisk utbildning om 15 högskolepoäng eller motsvarande. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under anställningens två första år.

För denna anställning krävs dessutom:
- Förmåga att undervisa och handleda på svenska och engelska. 
- Dokumenterad god samarbetsförmåga.

Bedömningsgrunder:
Vid bedömningen av de sökande kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet kommer publikationer av vetenskaplig hög kvalitet att beaktas. Forskning inom det sociala arbetets teorier och metoder med fokus på något av det sociala arbetes kärnområden, till exempel missbruk, äldre, barn och familj, psykisk ohälsa och migration är speciellt meriterande.

Vid bedömning av den dokumenterade pedagogiska skickligheten kommer både omfattning och kvalitet att beaktas. Särskild vikt kommer fästas vid erfarenhet att planera och genomföra undervisning i socialt arbete. Handledning på grund- och avancerad nivå är meriterande.

Sökande med socionom-, social omsorgs-, socialpedagogexamen, eller annan relevant professionsutbildning från universitet/högskola samt minst två års dokumenterad erfarenhet av kvalificerat professionellt socialt arbete, ska rangordnas före andra sökande med jämförbara meriter.

Den sammanvägda kompetensen inom både ämnet socialt arbete och det professionella sociala arbetet kommer att tillmätas särskilt stor vikt. Dessutom kommer särskilt stor vikt att fästas vid förmågan att kunna samarbeta med personer, internt och externt, samt aktivt delta i avdelningens utbildnings-, projekt- och forskningsverksamhet.

Övrigt:
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning. De meriter som åberopas ska tillstyrkas med intyg.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2020/201 och skickas i ett exemplar.

Ansökan ställs till:

Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2020-12-18

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/201
Kontakt
  • Marie Westerlind, +46739013353
  • Sofie Stenqvist, sofie.stenqvist@hv.se
Facklig företrädare
  • Kerstin von Brömssen, SACO, 0520-22 37 75
  • Magnus Andersson, OFR, 0520-22 31 93
Publicerat 2020-11-20
Sista ansökningsdag 2020-12-18

Tillbaka till lediga jobb