Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker universitetsadjunkt i socialt arbete 

Till vårt nya socionomprogram med inriktning socialpedagogik söker Högskolan Väst nu en universitetsadjunkt i socialt arbete som vill vara med och utveckla programmet. Socionomprogrammet planeras att starta hösten 2021.

Högskolan Väst är landets ledande högskola när det gäller Arbetsintegrerat lärande (AIL) i våra utbildningar. Totalt har högskolan ca 13 600 studenter och 675 anställda. Institutionen för individ och samhälle har drygt 100 anställda, varav ca 20 är lokaliserade på Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.

Utbildningsuppdraget på Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik innefattar främst det kommande Socionomprogrammet, Socialpedagogiska programmet, Programmet för socialpsykiatrisk vård samt de Barn- och ungdomsvetenskapliga programmen. Till detta kommer även olika typer av uppdragsutbildningar.

Socionomprogrammets socialpedagogiska profil innebär att den pedagogiska dimensionen i det sociala arbetet fokuseras. Specifikt profileras socialpedagogiska metoder och förhållningsätt underbyggda av teorier om lärande, social mobilisering och delaktighet.

Arbetsuppgifter:

Arbetsuppgifterna innefattar undervisning och samverkan med det omgivande samhället samt pedagogiskt och ämnesinriktat utvecklingsarbete inom kurser och program. Därutöver ingår medverkan i högskolans verksamhet samt administrativa arbetsuppgifter.

Arbetsuppgifterna består i första hand av undervisning, handledning och examination på grundnivå kring det sociala arbetets kärnområden, teorier och metoder. Undervisning på uppdragsutbildningar kan förekomma.

Behörighetskrav:

- Avlagt magisterexamen i relevant ämne för anställningen eller motsvarande vetenskaplig kompetens.
- Visad pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under anställningens två första år.

För denna anställning krävs dessutom:

- Förmåga att undervisa och handleda på svenska
- Dokumenterad god samarbetsförmåga
- Dokumenterad erfarenhet av professionellt socialt arbete.

Bedömningsgrunder:

Vid bedömningen av de sökande kommer särskild vikt fästas vid såväl erfarenhet från professionellt socialt arbete som vid kunskaper i ämnet socialt arbete, ämnesområde samt pedagogisk erfarenhet. Erfarenhet som yrkesverksam inom det sociala arbetets kärnområden såsom missbruk, äldre, barn och familj och migration är meriterande. Erfarenhet av undervisning i högre utbildning inom något av det sociala arbetets kärnområden är meriterande.

Vid bedömningen kommer dessutom särskilt stor vikt att fästas vid förmågan att kunna samarbeta med personer, internt och externt, samt aktivt delta i avdelningens utbildnings- och projektverksamhet. Sökande med socionom-, social omsorgs-, socialpedagogexamen, eller annan relevant professionsutbildning från universitet/högskola samt minst två års dokumenterad erfarenhet av kvalificerat professionellt socialt arbete, ska rangordnas före andra sökande med jämförbara meriter.

De meriter som åberopas ska tillstyrkas med intyg.

Övrigt:
Anställningen är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2020/200 och skickas i ett exemplar.

Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2020-12-18

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/200
Kontakt
  • Marie Westerlind, +46739013353
  • Sofie Stenqvist, sofie.stenqvist@hv.se
Facklig företrädare
  • Kerstin von Brömssen, SACO, 0520-22 37 75
  • Magnus Andersson, OFR, 0520-22 31 93
Publicerat 2020-11-20
Sista ansökningsdag 2020-12-18

Tillbaka till lediga jobb