Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap med inriktning mot svenska som andraspråksdidaktik

Utbildningsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som utgör den vetenskapliga basen för lärarutbildningen. Ämnet behandlar olika kunskapstraditioner inom utbildning, undervisning och lärande; villkor och förutsättningar för undervisning och lärande liksom organiserandet av undervisning och lärande under olika skeden i livet och i relation till olika kunskaps- och ämnesområden.

Arbetsuppgifter:
Anställningen omfattar i första hand undervisning inom svenska som andraspråk i fristående kurser och i uppdragsutbildningar vid Institutionen för Individ och samhälle. Undervisning inom lärarutbildningen kan också bli aktuellt, dels inom ämnesområdet svenska som andraspråk, dels inom andra utbildningsvetenskapliga ämnen. I anställningen ingår även administrativa arbetsuppgifter. Undervisning ges online eller på campus. Undervisningen kan också ske lokalt hos olika huvudmän, exempelvis didaktiska insatser under lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning eller vid uppdragsutbildning förlagd hos huvudmannen. Undervisningen kan också ske eftermiddags- och kvällstid.
Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid högskolan.

Behörighetskrav:
- Avlagt magisterexamen i relevant ämne för anställningen eller motsvarande vetenskaplig kompetens.
- Visad pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under anställningens två första år.

För denna anställning krävs dessutom:
- lärarlegitimation med akademiska studier om minst 60 hp i svenska som andraspråk eller motsvarande kompetens vunnen på annat sätt samt dokumenterad förmåga att undervisa, handleda och föreläsa på svenska och även på engelska i vissa undervisningssituationer
- att den sökande har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, god samarbetsförmåga och ansvarstagande. Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
- förmåga att undervisa på svenska och engelska

Meriterande:
- bred kompetens inom ämnet svenska som andraspråk
- lärarlegitimation och gedigen lärarerfarenhet
- väl vitsordad undervisningserfarenhet inom högre utbildning
- att ha arbetat med distansundervisning online och/eller uppvisad digital förtrogenhet.

Bedömningsgrunder:
Särskild vikt fästes vid graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet samt förmågan att utveckla utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter. 

Övrigt:
Anställningen är en visstidsanställning på tolv månader, heltid. I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning. Intervjuer kan komma att ske löpande.

För mer information kontakta avdelningschef Helena Nilsdotter Brown, 0739-013311, helena.nilsdotter-brown@hv.se

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/ De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2020/160 och skickas i ett exemplar.

Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2020-11-01

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/160
Kontakt
  • Helena Nilsdotter Brown, 0520-22 37 91
  • Sofie Stenqvist, sofie.stenqvist@hv.se
Facklig företrädare
  • Kerstin Von Brömsen, SACO, 0520-22 37 75
  • Magnus Andersson, OFR, 0520-22 31 93
Publicerat 2020-10-01
Sista ansökningsdag 2020-11-01

Tillbaka till lediga jobb