Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och IT

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker universitetsadjunkt/lektor i samhällsbyggnad och samhällsplanering inom Lantmätarprogrammet
Till det 3-åriga Lantmätarprogrammet – samhällsbyggnad och samhällsplanering söker vi nu en universitetslektor/adjunkt inom samhällsbyggnad och/eller samhällsplanering. Som anställd hos oss strävar du efter att bidra till en vidareutveckling av såväl programmet som dig själv, tillsammans i lärarlaget och det omgivande samhället. Du har ett stort pedagogiskt intresse och brinner för att undervisa. Vidare har du ett helhetsperspektiv och vill bidra till många delar av kursutbudet. Alla kurser ska bära och kommunicera den pedagogiska idéen kring AIL, varför du brinner för att få studenten att medvetet och reflekterande kombinera teoretisk och praktisk kunskap utifrån samhälleliga aspekter.
Utbildningen är tvärdisciplinär och består av en kombination av teori och praktikfall där praxisnära kunskap och erfarenhet kombineras med teori och metod från beprövad vetenskaplig grund. Sammanfattningsvis kräver utbildningen genom sin mångdisciplinära utformning en balans mellan det akademiska bildningsperspektivet och praktikens verklighet, där lärandet bygger på öppenhet, inkludering och nyfikenhet med ömsesidighet i samverkan med branschen.

Arbetsuppgifter:
Anställningen omfattar i första hand undervisning och handledning inom lantmäteriteknik, samhällsutveckling och samhällsplanering på Lantmätarprogrammet – samhällsbyggnad och samhällsplanering inom avdelningen för Juridik, Ekonomi, Statskunskap och Politik vid Institutionen för Ekonomi och IT. Därutöver ingår forskningsmöjligheter, medverkan i Högskolans verksamhet samt administrativa arbetsuppgifter.
I arbetsuppgifterna ingår kursansvar, kursutveckling och administrativa göromål vid institutionen. Till arbetsuppgifterna hör också̊ att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt samt delta i de forskning- och utvecklingsprojekt som bedrivs inom institutionen och kontakter med det omgivande samhället är särskilt viktigt.

Behörighetskrav:
För anställning som universitetsadjunkt krävs:
• Avlagd examen på̊ avancerad nivå̊, eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom relevant ämnesområde.
• Visad pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under anställningens två̊ första år.

För anställning som universitetslektor krävs:
• Avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom relevant ämnesområde.
• Visad pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under anställningens två̊ första år.

För anställningen krävs dessutom: God förmåga att uttrycka sig på̊ svenska och engelska i såväl tal som skrift. God samarbetsförmåga.

Meriterande för anställningen är:
- Förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt erfarenhet av att handleda och examinera.
- Erfarenheter av att delta i forskning och utvecklingsprojekt samt utveckla kontakter med det omgivande Samhället.

-Kunskap inom något eller några av följande områden:
• Geografiska informationssystem (GIS)
• Översiktlig planering och detaljplanering
• Fastighetsbildning
• Exploatering och plangenomförande
• Samhällsbyggnad, samhällsplanering och hållbarhet

Övrigt:
I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan, alternativt tillägna sig motsvarande kunskaper inom två år från anställningstillfället.
Anställningen är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.
Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: http://www.hv.se/Om högskolan/Lediga anställningar.

De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2020/126 och skickas i två exemplar.


Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
HR-avdelningen
461 86 Trollhättan


Den sökande måste vara beredd att tillhandahålla ansökningshandlingar i ytterligare ett exemplar för sakkunniggranskning.
Sista ansökningsdag är 2020-08-07.
Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag, samt försäljare av rekryteringsannonser.Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/126
Kontakt
  • Thomas Winman, 0520-223943
Facklig företrädare
  • Magnus Andersson, OFR, 0520-22 31 93
  • Tobias Arvemo, SACO, +46520-22 35 05
Publicerat 2020-06-26
Sista ansökningsdag 2020-08-07

Tillbaka till lediga jobb