Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker en universitetslektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot förskolepedagogik

Utbildningsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som utgör den vetenskapliga basen för lärarutbildningen. Ämnet behandlar olika kunskapstraditioner inom utbildning, undervisning och lärande; villkor och förutsättningar för undervisning och lärande liksom organiserandet av undervisning och lärande under olika skeden i livet och i relation till olika kunskaps- och ämnesområden.

Arbetsuppgifter:
Vi söker dig som vill medverka i fortsatt utveckling av utbildning i Högskolan Västs lärarutbildningar men företrädesvis mot Förskollärarprogrammet.

I denna anställning ingår bland annat följande arbetsuppgifter:
- Undervisning, handledning, och kursutveckling, huvudsakligen med inriktning mot Förskollärarprogrammet, men undervisning kan också förekomma inom de övriga lärarprogrammen, samt i externa utbildningsinsatser.
- Didaktiska insatser under lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning.
- Medverkan i högskolans och institutionens inre arbete, forsknings- och pedagogisk utveckling.
- Administrativa arbetsuppgifter

Behörighetskrav:
- Doktorsexamen inom utbildningsvetenskap och/eller pedagogik med inriktning förskolepedagogik, eller motsvarande.
- Visad pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under anställningens två första år.

För anställningen krävs dessutom:
- Förmåga att undervisa på svenska och engelska.
- Dokumenterad god samarbetsförmåga.

Meriterande för denna anställning är:
- Väl vitsordad erfarenhet av att undervisa och handleda inom förskollärarutbildningen, gärna med inriktning mot estetik och/eller specialpedagogik inom det förskolepedagogiska området.
- Gedigen forskningserfarenhet inom relevanta områden

Bedömningsgrunder:
Särskild vikt fästes vid graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet samt förmågan att utveckla forskning och utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt:
Anställningen är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. I urvalsprocessen kan intervjuer, arbetsprov, provföreläsningar, samt referenstagning tillämpas.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: https://www.hv.se/om-oss/jobba-hos-oss/

De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2020/97 och skickas i två exemplar.

Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2020-05-24.

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag, samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadsavlönad
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/97
Kontakt
  • Johanna Larsson, avdelningschef, +4673-901 33 32
Facklig företrädare
  • Sandra Öhrström, OFR, 0520-22 38 24
  • Kerstin von Brömssen, SACO, 0520-22 37 75
Publicerat 2020-05-04
Sista ansökningsdag 2020-05-24

Tillbaka till lediga jobb