Högskolan Väst, Studentstöd och Bibliotek

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker SI-ledare

Beskrivning:
SI står för Supplemental Instruction – eller samverkansinlärning.

SI är ett frivilligt komplement till den ordinarie undervisningen i en kurs. Den ersätter varken föreläsningar eller andra läraktiviteter, men samverkansinlärning har visat sig vara en framgångsrik pedagogisk metod som används vid flera lärosäten i Sverige och internationellt för att förbättra studenters studieresultat. SI går i korthet ut på att studenter samlas i mindre studiegrupper utanför ordinarie schema. SI-passen sker under ledning av en student som tidigare gått kursen, en så kallad SI- ledare.

Vi söker 20-25 SI-ledare. Vid anställning genomgår du först en kortare SI-ledarutbildning. Utbildningstillfällen kommer hållas den 12/5 och 14/5 kl. 16:15-19:00, följd av ett uppstartsmöte 27/8 kl. 09:00-15:00. Urval kan komma att ske.

Beroende på söktryck kan det förekomma att utbildningen ges på engelska (men det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor på svenska).

Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen till ett frivilligt informationsmöte. Mötet ges vid olika tillfällen, välj det alternativ som passar dig bäst – ingen föranmälan krävs:

- Tisdag 17/3 kl. 12:30-13:00 i sal Oxford (G228)
- Torsdag 2/4 kl. 15:00-15:30 i sal Oxford (G228)
- Onsdag 15/4 kl. 12:30-13:00 i sal Cambridge (G329)

Arbetsuppgifter:
Efter obligatorisk genomgången SI-ledarutbildning skall SI-ledaren kunna planera och genomföra SI-pass på utvalda kurser vid Högskolan Väst. I anslutning till SI-passen ingår enkel administration, ha kontakt med kursansvarig lärare, närvara vid ett antal föreläsningar och delta i kontinuerlig handledning som hålls av SI-programmets metodhandledare.

Kvalifikationer:
Om du vill vara SI-ledare i en eller flera av kurserna som efterfrågas behöver du ha genomfört kursen/kurserna med godkänt resultat.

Färdigheter som vi gärna ser att du har med dig som SI-ledare
- Att vara inlyssnande
- Att låta alla deltagare komma till tals
- Att kunna sammanfatta, omformulera och problematisera
- Att känna till olika sätt att studera

Kurser som vi söker SI-ledare til:
Till följande kurser inom programmen som anges nedan sökes SI-ledare för HT2020 / VT2021. Antalet SI-ledare som sökes till varje kurs varierar mellan 1-4 stycken.

Sjuksköterskeprogrammet:
Anatomi och fysiologi, AFA100
Farmakologi, FMK101
Vårdandets fundament och vetenskapsteori, VFA121
Omvårdnad vid somatisk ohälsa, OSO200

Lantmätarprogrammet:
Hållbar samhällsbyggnad grundkurs, HSG400
GIS i den digitala samhällsbyggnadsprocessen, GDP400
Geodetiska beräkningsmetoder, GEM100
Grundläggande mätningsteknik, GMT201

Maskin- och elektroingenjör samt industriell ekonomi:
Algebra och trigonometri, ALT100
Linjär algebra, LAB200
Matematik: Derivata, MAD100
Integraler och differentialekvationer, IDF200
Elkretsanalys 1, EKL101
Elkretsanalys 2, EKV202

Systemutveckling IT och samhälle:
Grundläggande programmering, GPA131
Databaser och datadesign, DDS200
Systemutveckling och mobilapplikationer, SAP200

Mäklarekonom- och ekonomprogrammet, IPPE:
Mikroekonomi, MIE100
Makroekonomi, MAE100
Förmedling introduktion, FIN100
Kvantitativa metoder, KBM300
Internationell ekonomi, INE100

Produktionsteknik, magister/masterprogrammet:
Avancerad Materialteknik (Advanced Materials Science), AMT601
Avancerade Tillverkningsprocesser 2 (Advanced Manufacturing Processes 2), ATV600
Svetsprocesser (Welding Processes), SVP700
Svetsmetallurgi (Welding Metallurgy), SVM700
Statistisk processtyrning och försöksplanering (Statistical process control and Design of experiments), SPF610

Övrigt:
Anställningen är tidsbegränsad.

Vid frågor kring anställningen, vänligen kontakta si@hv.se

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg Varbi. De underlag som inte kan skickas digitalt, ska märkas med referensnummer 2020/44 och skickas till:

Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2020-04-27.

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt ö.k
Löneform Timlön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad Enligt ö.k
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/44
Kontakt
  • Titti Wahlström , 0520-22 36 36
  • Agneta Der Nederlanden, 0520-22 35 35
  • André Menke, 0520-22 30 40
Facklig företrädare
  • Susanne Rath, SACO, +46520-223631
  • Sandra Öhrström, OFR, 0520-22 38 24
Publicerat 2020-03-02
Sista ansökningsdag 2020-04-27

Tillbaka till lediga jobb