Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker en biträdande universitetslektor inom automation med inriktning mot processtyrning och övervakning!

Forskningsmiljön Produktionsteknik Väst arbetar med utveckling av produktionsprocesser inom tillverkningsindustrin. Våra fokusområden är termisk sprutning, svetsning, skärande bearbetning och flexibel industriell automation. Forskningen är till största del externfinansierad och består av ett antal projekt, finansierade av bland annat KK-stiftelsen och Vinnova. Omkring 70 forskare vid Högskolan Väst bedriver sin forskning inom den vitala forskningsmiljön Produktionsteknik Väst. Utmärkande för Produktionsteknik Väst är forskarnas nära samarbete med industrin. Gruppen finns på Produktionstekniskt Centrum, PTC, som drivs gemensamt av Innovatum Teknikpark, GKN Aerospace och Högskolan Väst. I Produktionstekniskt Centrums lokaler finns ett mycket välutrustat verkstadstekniskt laboratorium som forskarna och deras samarbetspartners använder. Produktionsteknik Väst har också ett livligt internationellt samarbete och många utländska medarbetare.

Automation, styrning och övervakning inom avancerad tillverkning är en viktig del av produktionsteknik. Syftet är att säkerställa robusta processer med hög produktivitet och rätt kvalitet. Högskolan Väst bedriver sedan flera år framgångsrik forskning inom området industriell automation med koppling till verkstadsindustrin. Inriktningen på forskningen består huvudsakligen i att använda modellbaserade metoder för att konfigurera, programmera, övervaka och styra industriell produktion.

Arbetsuppgifter
Anställningen innefattar huvudsakligen undervisning, studenthandledning och forskning inom området automatiseringsteknik med fokus på styrning och övervakning av verkstadsindustriella tillverkningsprocesser. Forskningens inriktning är experimentell och sensorteknik och sensorbaserad styr- och reglerteknik är centralt. Vanligt förekommande arbetsuppgifter inom forskningen är att utveckla nya metoder för maskinseende och behandling av processignaler, planlägga och genomföra valideringsexperiment, utvärdera dessa genom olika metoder, skriva rapporter, tidskriftsartiklar och presentera resultaten vid projektmöten och konferenser. Andra viktiga arbetsuppgifter är att delta i handledning av doktorander, samt att medverka i framtagandet av nya forskningsansökningar. Målsättningen med anställningen är att erhålla ett lektorat och etablera sig som forskare inom automation för verkstadsindustriprocesser.

Andra arbetsuppgifter som ingår i tjänsten är medverkan i högskolans och institutionens utvecklingsarbete.

Behörighetskrav 
- Avlagd doktorsexamen inom produktionsteknik eller annat närliggande ämnesområde i relation till anställningens inriktning. Främst skall den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. 

För anställningen krävs dessutom:
- God förmåga att undervisa på svenska och engelska.
- Dokumenterat god samarbetsförmåga i samverkan med akademi och samhället i övrigt.

Meriterande för anställningen är:
- Erfarenhet av experimentella metoder tillämpade inom laserbaserad svetsning i metall.
- Erfarenhet av att undervisa inom signal- och systemområdet på grund- och avancerad nivå.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästes vid graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, samt förmågan att utveckla forskning och utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter. 

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad i fyra år. 

En biträdande universitetslektor som är anställd enligt HF 12 a § vid en högskola ska efter ansökan befordras till universitetslektor vid den högskolan, om han eller hon har behörighet för en anställning som universitetslektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning, enligt de bedömningsgrunder som högskolan har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till universitetslektor. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som universitetslektor.

Övrigt 
I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer, arbetsprov, provföreläsningar, och referenstagning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: www.hv.se/Möt Högskolan Väst/Arbeta hos oss.

De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2019/76 och skickas i två exemplar.

Ansökan ställs till: 

Högskolan Väst 
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2019–04-23.

Välkommen med din ansökan! 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadsavlönad
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/76
Kontakt
  • Fredrik Danielsson, avelningschef, 0520-22 33 16
Facklig företrädare
  • Victoria Sjöstedt, OFR, +46721-60 01 57
  • Stig Johansson, SACO, 0520-22 32 12
Publicerat 2019-05-03
Sista ansökningsdag 2019-05-10

Tillbaka till lediga jobb