Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker en universitetslektor/adjunkt i logistik och supply chain management!

Institutionen för ingenjörsvetenskap med cirka 130 anställda driver spjutspetsforskning inom produktionsteknik parallellt med kvalificerade ingenjörsutbildningar i tät samverkan med industrin, såväl lokalt, nationellt och internationellt. Våra tekniskt inriktade utbildningar täcker både grundnivå och avancerad nivå. Institutionen ger också forskarutbildning inom produktionsteknik, där många av doktoranderna är anställda inom industrin. Utbildningsfloran kompletteras av ett brett utbud av fristående kurser inom både det ordinarie utbudet och i form av uppdragsutbildningar för yrkesverksamma.

Arbetsuppgifter
Anställningen innefattar huvudsakligen undervisning och handledning i logistik inom programmen för industriell ekonomi och maskiningenjör vid institutionen för ingenjörsvetenskap. Undervisning i logistik på vår uppdragsutbildning för yrkesverksamma kan också ingå i anställningen. Även undervisning inom området industriell ekonomi kan förekomma.

Högskolan Västs profil är arbetsintegrerat lärande (AIL) och i linje med detta innehåller flera av utbildningarna vid institutionen för ingenjörsvetenskap co-op, vilket innebär att studenterna varvar teoretiska studier med betalda arbetsperioder på ett företag. I anställningen ingår därför arbetsuppgifter relaterade till co-op, vilket bland annat består i att vara länken mellan högskolan och näringslivet, samt att besöka studenterna under deras co-op. Därutöver ingår medverkan i högskolans övriga verksamhet, samt administrativa arbetsuppgifter.

Vid anställning som universitetslektor kommer tid för forskning att ingå i tjänsten. Forskningen kan riktas mot flera områden som är relevanta för grundutbildningen, så som bygglogistik, teknikens ekonomi och teknisk logistik, alternativt kopplat till pågående forskning inom produktionsteknik, främst inom simulering och balansering av produktionsflöden. 

Behörighetskrav:

För anställning som universitetslektor krävs:

 • Avlagd doktorsexamen inom logistik eller annat närliggande område som arbetsgivaren bedömer som relevant eller motsvarande vetenskaplig kompetens.
 • Visad pedagogisk skicklighet. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan, alternativt tillägna sig motsvarande kunskaper inom två år från anställningstillfället.

För anställning som universitetsadjunkt krävs:

 • Avlagd examen på avancerad nivå inom logistik eller annat närliggande område som arbetsgivaren bedömer som relevant eller motsvarande vetenskaplig kompetens. 
 • Visad pedagogisk skicklighet. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan, alternativt tillägna sig motsvarande kunskaper inom två år från anställningstillfället.

För anställning som universitetslektor/adjunkt krävs dessutom:

 • Goda språk- och skrivkunskaper i såväl svenska som engelska. 
 • Dokumenterat god samarbetsförmåga.
 • Relevant arbetslivserfarenhet inom området logistik och supply chain management. 

Meriterande för anställningen är:

 • Relevant arbetslivserfarenhet inom området industriell ekonomi. 
 • Erfarenhet av undervisning inom något eller flera av områdena logistik, supply chain management och industriell ekonomi. 
 • Erfarenhet av utveckling av nätbaserad utbildning.
 • Erfarenhet av undervisning med digitala verktyg. 

Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästes vid graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, samt förmågan att utveckla forskning och utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter.

Övrigt
Anställningen är en tillsvidareanställning på 100 %. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer, arbetsprov, provföreläsningar och referenstagning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: www.hv.se/Möt Högskolan Väst/Arbeta hos oss.

De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2019/75 och skickas i ett exemplar.

Ansökan ställs till:

Högskolan Väst
HR
461 86
Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2019-04-30.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag, samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadsavlönad
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/75
Kontakt
 • Håkan Jensen, avdelningschef, 0520-22 34 73
Facklig företrädare
 • Victoria Sjöstedt, OFR, +46721-60 01 57
 • Stig Johansson, SACO, 0520-22 32 12
Publicerat 2019-04-09
Sista ansökningsdag 2019-04-30

Tillbaka till lediga jobb