Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker universitetsadjunkt i pedagogik

Ämnesområdet pedagogik vid Högskolan Väst omfattar i huvudsak pedagogik som vetenskaplig disciplin och bör betraktas som en sammanfattande benämning för en rad olika studier och teorier som handlar om påverkans- och förändringsprocesser. Processerna kan studeras utifrån individ-, grupp-, organisations- och/eller samhällsnivå. Kunskapsbildningen utgår från de processer genom vilka människan formar eller formas, förändrar och förändras i olika sociala och kulturella kontexter.  

Arbetsuppgifter:
Anställningen omfattar i första hand undervisning, handledning och kursutveckling inom de olika lärarprogrammen inom det utbildningsvetenskapliga området samt arbete inom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU). Därutöver ingår medverkan i institutionens och högskolans inre arbete och pedagogiska utveckling samt att fullgöra de administrativa uppgifter som tillhör en läraranställning.

Behörighetskrav:
- Avlagt magisterexamen i relevant ämne för anställningen eller motsvarande vetenskaplig kompetens.
- Visad pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under anställningens två första år.

För denna anställning krävs dessutom:
- Förmåga att undervisa på svenska.
- Dokumenterad god samarbetsförmåga.

Meriterande:
- Erfarenhet av tidigare undervisning inom lärarutbildningen samt gedigen yrkeserfarenhet.
- Erfarenhet av verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
- Egen lärarexamen inom relevanta ämnes- och eller verksamhetsområden.
- Väl vitsordad undervisningserfarenhet inom högre utbildning samt erfarenhet av distansundervisning.

Bedömningsgrunder:
Särskild vikt fästes vid graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet samt förmågan att utveckla utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter. 

Övrigt:
Anställningen är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2019/73 och skickas i ett exemplar.

Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2019-04-21

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligen / Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/73
Kontakt
  • Johanna Larsson, +46739013332
Facklig företrädare
  • Sandra Öhrström, OFR, 0520-22 38 24
  • Kerstin Von Brömsen, SACO, 0520-22 37 75
Publicerat 2019-04-08
Sista ansökningsdag 2019-04-21

Tillbaka till lediga jobb