Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker en biträdande universitetslektor inom additiv tillverkning med inriktning mot material och korrosion

Forskningsmiljön Produktionsteknik Väst arbetar med utveckling av produktionsprocesser inom tillverkningsindustrin. Våra fokusområden är termisk sprutning, svetsning, skärande bearbetning och flexibel industriell automation. Omkring 70 forskare vid Högskolan Väst bedriver sin forskning inom den vitala forskningsmiljön Produktionsteknik Väst. Utmärkande för Produktionsteknik Väst är forskarnas nära samarbete med industrin. Gruppen finns på Produktionstekniskt Centrum, PTC, som drivs gemensamt av Innovatum Teknikpark, GKN Aerospace och Högskolan Väst. I Produktionstekniskt Centrums lokaler finns ett mycket välutrustat verkstadstekniskt laboratorium som forskarna och deras samarbetspartners använder. Produktionsteknik Väst har också ett livligt internationellt samarbete och många utländska medarbetare.

Högskolan Väst bedriver sedan flera år framgångsrik forskning inom området additiv tillverkning. Inriktningen på forskningen består till stor del av att använda experimentella metoder för att studera processparametrars inverkan på mikrostruktur och hur de påverkar de mekaniska egenskaperna. 

Arbetsuppgifter
Syftet med anställningen är att bedriva egen forskning inom additiv tillverkning  avseende bl.a. material och mekaniska egenskaper. Anställningen innebär även att bedriva forskning i pågående projekt inom området för additiv tillverkning med inriktning mot materialteknik. Syftet är att bl.a. att ta fram metoder för att experimentellt studera mekaniska egenskaper av additivt tillverkat material som utsätts för olika korrosiva miljöer.

Anställningen innebär även att driva högskolans åtagande inom området additiv tillverkning med inriktning mot material och mekaniska egenskaper, genomföra experimentella undersökningar med tillhörande analys som skall ligga till grund för publikationer i internationella tidskrifter, samt att rapportera resultat till projekten. Vanligt förekommande arbetsuppgifter inom forskningen är att bygga avancerade experimentella metoder, programmera olika scenarion, planlägga och genomföra experiment, utvärdera dessa genom olika metoder, skriva rapporter, tidskriftsartiklar och att presentera resultaten vid projektmöten och konferenser. En viktig arbetsuppgift är att delta i handledning av doktorander, samt att medverka vid framtagandet av nya forskningsansökningar, med målsättning att erhålla ett lektorat inom additiv tillverkning. Arbetet kommer att till största delen utföras på Produktionstekniskt Centrum.

Vid sidan av forskning är andra viktiga arbetsuppgifter medverkan i högskolans och institutionens utvecklingsarbete, samt undervisning och handledning av studenter.

Behörighetskrav 
Avlagd doktorsexamen inom produktionsteknik med inriktning mot additiv tillverkning eller annat närliggande ämnesområde i relation till anställningens inriktning, alternativt motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller nått motsvarande vetenskaplig kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. 

För anställningen krävs dessutom:

  • Förmåga att undervisa på engelska.
  • God samarbetsförmåga.

Meriterande för anställningen är:

  • Dokumenterad undervisning inom additiv tillverkning.
  • Forskning inom produktionsteknik som utförs genom pulverbäddteknik med högtemperaturmaterial. 
  • Dokumenterad utbildning inom superlegeringar.  

Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästes vid graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, samt förmågan att utveckla forskning och utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället, särskilt i samverkan med organisationer med koppling till industrin. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter. 

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad i fyra år. 

En biträdande universitetslektor som är anställd enligt HF 12 a § vid en högskola ska efter ansökan befordras till universitetslektor vid den högskolan, om han eller hon har behörighet för en anställning som universitetslektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning, enligt de bedömningsgrunder som högskolan har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till universitetslektor. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som universitetslektor.

Övrigt 
I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer, arbetsprov, provföreläsningar, och referenstagning.

För mer information kring anställningen, vänligen kontakta avdelningschef Robert Pederson på telefonnummer 0520-22 32 66.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: www.hv.se/Möt Högskolan Väst/Arbeta hos oss.

De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2019/48 och skickas i två exemplar.

Ansökan ställs till: 

Högskolan Väst 
HR
461 86
Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2019-03-17.

Välkommen med din ansökan! 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadsavlönad
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/48
Kontakt
  • Robert Pederson, avdelningschef, 0520-22 32 66
Facklig företrädare
  • Victoria Sjöstedt, OFR, 0721-60 01 57
  • Stig Johansson, SACO, 0520-22 32 12
Publicerat 2019-04-11
Sista ansökningsdag 2019-04-18

Tillbaka till lediga jobb