Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och IT

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker universitetslektor i informatik med inriktning mot industriellt arbetsintegrerat lärande

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Högskolan Väst. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men en framgångsrik akademi behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov på grund av en forskningsverksamhet i expansion. Välkommen att söka jobb hos oss!

Högskolan Väst söker universitetslektor i industriellt arbetsintegrerat lärande (I-AIL), med inriktning mot industrins kunskapsproduktion och kompetensförändring med koppling till digitalisering. Anställningen är huvudsakligen förlagd till forskningsmiljön PRIMUS som är en mångvetenskaplig forskningsmiljö där teknik och lärande studeras i nya kombinationer för att industrin aktivt ska kunna omforma arbetssätten inför teknikutveckling och nya kompetenskrav. Inom I-AIL bedrivs forskningen genom samproduktion av både akademisk och praktisk eller erfarenhetsbaserad kunskap. Det är i ett socio-tekniskt perspektiv som de nya arbetsvillkoren och digitalisering studeras och därmed aktualiserar frågor kring former och innehåll av kunskapsproduktion och komptensförändring. Förståelsen för industriföretagens mognad och beredskap till kompetent agerande ger sig uttryck genom sina medarbetare (kompetens), processer, data och teknik, vilket utgör det övergripande temat för forskning inom I-AIL. Miljön har därmed en tydlig verksamhetsinriktad profil mot samproduktion och lärande i och med organisationer och företag inom produktionsindustrin.

Arbetsuppgifter:
Anställningen omfattar i första hand forskning, undervisning, planering och utveckling inom informatik vid Institutionen för Ekonomi och IT. Därutöver ingår medverkan i högskolans verksamhet samt administrativa arbetsuppgifter.

Du skall huvudsakligen utföra forskning inom forskningsområdet Industriellt Arbetsintegrerat lärande (I-AIL).  Det empiriska arbetet kommer att fokusera på studier av digitala verktyg för tredimensionell visualisering av komplex information (s.k. immersive technologi) och arbetet förutsätts utföras i nära samarbete med övriga projektdeltagare och företag och resultera i publicering av artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter.

Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning i informatik och i tjänsten ingår undervisning och handledning inom alla informatikområden men ett särskilt ansvar är forskning och utbildning relaterad till informatik med inriktning mot industriellt arbetsintegrerat lärande.

Du förväntas ge tydliga och innovativa bidrag till I-AIL:s forskningsprogram. Vid sidan av institutets forskningsaktiviteter kommer du också att vara verksam i den vitala forskningsmiljön LINA (Lärande I och för det Nya Arbetslivet), där I-AIL ingår.

Behörighetskrav:
-Avlagt doktorsexamen i informatik eller relevant ämne för anställningen eller motsvarande vetenskaplig kompetens.
– Visad pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under anställningens två första år.

För denna anställning krävs dessutom:
- Dokumenterad god samarbetsförmåga.
– Förmåga att undervisa på svenska är ett krav. Sökande med annat modersmål än svenska förutsätts kunna undervisa på svenska inom rimlig tid från det att innehavaren tillträtt anställningen.

Meriterande:
- Meriterande för anställningen är dokumenterad förmåga till kommunikation och forskningsförmedling med allmänhet och relevanta aktörer, särskilt med koppling till industri-orienterade organisationer.
– Meriterande för anställningen är även internationella kontaktytor och akademiska nätverk.
– Särskilt meriterande för anställningen är dokumenterad vetenskaplig skicklighet i att innovativt utveckla teoretiska och metodologiska perspektiv av relevans för I-AIL.

Bedömningsgrunder:
Särskild vikt fästes vid graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt förmågan att utveckla forskning och utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället, särskilt i samverkan med organisationer med koppling till industrin. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter. 

Övrigt:
Anställningen är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: www.hv.se/Möt Högskolan Väst/Arbeta hos oss. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2018/307 och skickas i två exemplar.

Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2019-02-17

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ö.k.
Löneform Fast
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/307
Kontakt
  • Thomas Winman, Avdelningschef, 0520-22 39 43, 0733-975095
Facklig företrädare
  • Tobias Arvemo, SACO, +46520-22 35 05
  • Magnus Andersson, OFR, 0520-22 31 93
Publicerat 2018-11-28
Sista ansökningsdag 2019-02-17

Tillbaka till lediga jobb