Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap

Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling. Vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) är en del av allt vi gör och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.

Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?

Högskolan Väst söker biträdande universitetslektor i produktionsteknik med inriktning mot pulverbädd additiv tillverkning

Forskningsmiljön Produktionsteknik Väst arbetar med utveckling av produktionsprocesser inom tillverkningsindustrin. Forskningsmiljöns fokusområden är termisk sprutning, svetsning, additiv tillverkning, och flexibel industriell automation. Forskningen är till största del externfinansierad och består av ett antal projekt, finansierade av bland annat KK-stiftelsen och Vinnova. Omkring 90 forskare vid Högskolan Väst är verksamma inom forskningsmiljön Produktionsteknik Väst. Utmärkande för Produktionsteknik Väst är forskarnas nära samarbete med industrin. Gruppen finns på Produktionstekniskt Centrum, PTC, som drivs gemensamt av Innovatum Teknikpark, GKN Aerospace och Högskolan Väst. I Produktionstekniskt Centrums lokaler finns ett mycket välutrustat verkstadstekniskt laboratorium som forskarna och deras samarbetspartners använder. Produktionsteknik Väst har ett livligt internationellt samarbete och många utländska medarbetare.

Högskolan Väst bedriver sedan flera år framgångsrik forskning inom området additiv tillverkning. Inriktningen på forskningen består till stor del av att använda experimentella metoder för att studera processparametrars inverkan på mikrostruktur och hur de påverkar de mekaniska egenskaperna hos additivt tillverkat material.

Arbetsuppgifter:

Arbetsuppgifterna består av undervisning inom ingenjörsvetenskap i kurser kopplat till produktionsteknik. Såsom inom till exempel materialteknik och tillverkningsprocesser med fokus på att öka förståelsen för sambanden mellan olika additiva tillverkningsprocesser och hur processparametrar påverkar mikrostruktur, uppkomst av defekter och därmed de mekaniska egenskaperna hos tillverkat material. Forskning med fokus på additiv tillverkning av avancerade material så som titanlegeringar, nickelbaserade superlegeringar, stål och aluminiumlegeringar ingår också. I arbetsuppgifterna ingår även handledning, men även ledningsuppgifter, så som ansvar för utbildningsprogram, ämnesansvar och deltagande i nämnder kan också komma att ingå. Därutöver ingår deltagande i utveckling av högskolans verksamhet, kontakter med det omgivande samhället och administrativa uppgifter inom ramen för anställningen.

Behörighetskrav för anställning som biträdande universitetslektor:

Avlagd doktorsexamen i produktionsteknik, eller motsvarande område, gärna med en inriktning mot additiv tillverkning av metaller eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl, enligt 4 kap. 4 a § HF.

För denna anställning krävs dessutom:

 • Djup kunskap om avancerade metalliska material, i synnerhet titanlegeringar, och deras egenskaper vid additiv tillverkning
 • Dokumenterad kunskap om och praktisk erfarenhet av materialprovning och materialkarakterisering med avancerade metoder som tex svepelektronmikroskopi och EBSD
 • Dokumenterat god kunskap om utmattning och livslängdsberäkning med hjälp av brottmekaniska metoder
 • Erfarenhet av undervisning inom högre utbildning
 • Förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om svenska inte är modersmål kan en viss tid ges för personen att lära sig svenska så att undervisning på svenska också kan utföras inom rimlig tid från det att personen startar
 • God samarbetsförmåga

Meriterande för anställningen är:

 • Erfarenhet ifrån pulverbädd baserad additiv tillverkning av titan-baserade material
 • Erfarenhet av undervisning i kurser inom produktionsteknik (tex CAD)
 • Erfarenhet av forskning tillsammans med industrin

Bedömningsgrunder:

Vid Högskolan Väst finns följande generella bedömningsgrunder:

- Pedagogisk skicklighet 
- Vetenskaplig skicklighet
- Samverkansskicklighet
- Administrativ skicklighet
- Ledningsskicklighet
- Annan yrkesskicklighet

För den här tillsättningen ska samtliga bedömningsgrunder tillämpas utan inbördes ordning.

Vid anställning av universitetslektor ska den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövning av andra behörighetsgrundande förhållanden. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter

Villkor:

En biträdande universitetslektor får anställas tills vidare, dock längst under en tid om minst fyra år och högst sex år. Om det finns särskilda skäl kan anställningen förlängas (4 kap. 4 a § HF).

Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla behörighetskraven för en anställning som universitetslektor.

En biträdande universitetslektor som är anställd enligt HF1 2 a § vid en högskola ska efter ansökan befordras till universitetslektor vid den högskolan, om han eller hon har behörighet för en anställning som universitetslektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning, enligt de bedömningsgrunder som högskolan har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till universitetslektor. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som universitetslektor.

Övrigt:

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.  De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2024/104 och skickas i ett exemplar. För information kring utformning av ansökan, se Anvisning för utformning av ansökan som du hittar här Högskolan Väst - Arbeta hos oss (hv.se).

Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2024-06-25

Välkommen med din ansökan! 

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadsavlönad
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2024/104
Kontakt
 • Robert Pederson, 0739013357
Facklig företrädare
 • Henrik Johansson, SACO-S, +46520-223325
 • Victoria Sjöstedt, OFR, +46721-600157
Publicerat 2024-06-04
Sista ansökningsdag 2024-06-25

Tillbaka till lediga jobb