Högskolan Väst, Institutionen för Hälsovetenskap

Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling. Vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) är en del av allt vi gör och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.

Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?

Verksamhetsledare till Hälsoakademin väst

Närhälsan, Regionhälsan, NU-sjukvården och Högskolan Väst

Verksamhetsledare för Hälsoakademin Väst (HAV) slutar sitt uppdrag och vi söker nu hans efterträdare.

Om Hälsoakademin Väst

Hälsoakademin Väst (HAV) är ett samarbete mellan Närhälsan, Regionhälsan, NU-sjukvården och Högskolan Väst. HAV’s syfte är att stärka parternas möjligheter att bedriva framgångsrik utbildning, forskning och verksamhetsutveckling på ett sådant sätt att resultaten kommer parterna och samhället till nytta.

Den gemensamma huvudinriktningen för forskning och utveckling är verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården.

För ytterligare information se Hälsoakademin VÄST

Arbetsuppgifter

Som verksamhetsledare blir du navet i Hälsoakademin Väst. I dina arbetsuppgifter ingår att leda, marknadsföra och utveckla HAV i enlighet med de direktiv som anges i samarbetsavtalet och de riktlinjer som HAV’s styrgrupp – samarbetets högsta beslutsorgan – sätter upp. Det handlar om att bygga strategier och strukturer för att få igång nya forsknings- och utvecklingsprojekt och att samla, synliggöra och stärka de kunskapsområden där NU-sjukvården, Närhälsan, Regionhälsan och Högskolan Väst möts.

HAV är en fristående organisation med egen lednings- och driftsorganisation som NU- sjukvården, Regionhälsan, Närhälsan och Högskolan Väst, gemensamt ansvarar för. Du kommer att ansvara för den löpande förvaltningen av verksamheten, inklusive den ekonomiska redovisningen samt planera inför styrgruppens möten. Du kommer ha en arbetsledande funktion för de samordnare i HAV som arbetar med prioriterade områden. Du kommer även att ha ett tätt samarbete med styrgruppens arbetsutskott och styrgruppens ordförande i det fortlöpande arbetet.

Uppdragets varaktighet och omfattning

Uppdraget som verksamhetsledare är på 50 procent under tre år med möjlighet till förlängning. Om så önskas, finns det möjlighet att diskutera uppdragets omfattning (en minskning) och att resterande procent avsätts för ett administrativt stöd.

Du är välkommen att söka uppdraget om du är anställd inom NU-sjukvården, Närhälsan eller Regionhälsan inom Fyrbodalområdet eller Högskolan Väst.

Du kommer formellt att vara anställd hos den arbetsgivare du idag är anställd hos, eller där du kommer att vara anställd på de övriga procenten av din tjänstgöring.

Kvalifikationer

Vi söker dig med en gedigen akademisk bakgrund. Du har forskat själv och ska vara disputerad inom ett ämne med relevans för Hälsoakademin Väst. För utvecklingen av HAV är det viktigt att du har visionär förmåga och prioriterar strategiska långsiktiga frågor i ett nära samarbete med styrgruppen. Vi ser det som särskilt meriterande om du har:

  • erfarenhet av kvalificerat ledningsarbete inom hälso- och sjukvård eller högskola
  • erfarenhet av arbete med samverkan och samordning mellan olika huvudmän
  • ett uppbyggt professionellt nätverk regionalt och nationellt
  • erfarenhet av flervetenskapligt arbete
  • möjlighet att ingå i ett vetenskapligt sammanhang inom den andra delen av tjänsten och att de båda delarna kan befrukta varandra.

Önskvärda egenskaper

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person har du social kompetens och en god förmåga att knyta samman aktörer med olika bakgrund. Samtidigt är du självständig och har förmåga att ta egna initiativ. Du kan leverera och sätta upp realistiska mål samt motivera andra, men förväntas också ha en analytisk förmåga och förmåga att se generella sammanhang.

Ansökan och sista ansökningsdag

För anställda vid Högskolan Väst görs ansökan digitalt via vårt rekryteringsverktyg Varbi. För anställda vid NU-sjukvården, Närhälsan och Regionhälsan skickas ansökan via e-post till Anna Sofia Johansson (NU- sjukvården), Mats Dahl (Närhälsan) eller Sven Kylen (Regionhälsan), se kontaktuppgifter längst ned.

Ansökan, CV och de handlingar du önskar åberopa ska vara oss tillhanda senast 2023-12-13 .

Tillträde den 1/1 2024 eller enligt överenskommelse

Upplysningar

För mer information om uppdraget som verksamhetsledare kontakta någon av nedanstående personer:

Prefekt Åse Boman, Högskolan Väst, ase.boman@hv.se telefon 0520-22 39 48, mobil 0721600190,
HR-chef Anna Sofia Johansson NU-sjukvården anna.sofia.b.johansson@vgregion.se 010–4356834
Primärvårdschef Mats Dahl, Närhälsan, mats.dahl@vgregion.se telefon 0760-528909
tf Regionområdeschef FoUUI primär och nära vård, Regionhälsan, Sven Kylen, sven.kylen@vgregion.se  070–5229674

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad Enligt överenskommelse
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/277
Kontakt
  • Åse Boman, 0702278076
Facklig företrädare
  • Amanda Johansson, OFR, +46520223101
  • Christina Karlsson, SACO-S, +46739013395
Publicerat 2023-11-07
Sista ansökningsdag 2023-12-13

Tillbaka till lediga jobb