Högskolan Väst, Institutionen för Hälsovetenskap

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker Universitetsadjunkt i vårdvetenskap

Inom Institutionen för hälsovetenskap genomförs utbildning och forskning huvudsakligen inom områden som hälsa, omvårdnad och vårdvetenskap. Vårdvetenskap studerar människan i relation till hälsa och ohälsa, aktiviteter för att främja hälsa, vårdande i samband med ohälsa samt frågor kring organisation, ledarskap och utbildning relaterat till vårdande. Den aktuella anställningen anknyter till delar av vårdvetenskapen som är relevanta för sjuksköterskans område.

Arbetsuppgifter:

Anställningen omfattar i första hand undervisning och handledning inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammet, programmet för socialpsykiatrisk vård och fristående kurser vid institutionen för hälsovetenskap. Därutöver ingår medverkan i högskolans verksamhet samt administrativa arbetsuppgifter.

Behörighetskrav:

 • Sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot demensvård (eller motsvarande)
 • Magisterexamen inom vårdvetenskap/omvårdnad eller närliggande ämnesområde
 • Visad pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under anställningens två första år.

För denna anställning krävs dessutom:

 • Förmåga att undervisa på svenska.
 • Visad god samarbetsförmåga.

Meriterande för anställningen är erfarenhet av att arbeta med eller undervisa inom:

 • att arbeta som specialistsjuksköterska inom demensvård eller motsvarande
 • handledning
 • nutrition
 • palliativ vård
 • vård vid psykisk ohälsa
 • vårdhygien
 • forsknings- och/eller utvecklingsarbete
 • att undervisa på engelska

Bedömningsgrunder:

Särskild vikt fästes vid graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet samt förmågan att utveckla utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter.

Övrigt:

Anställningen är en tillsvidareanställning om 100%. Sex månaders provanställning kan tillämpas.

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg.

För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/.

De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2020/143 och skickas i ett exemplar.

Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2020-09-21.

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Tillträdesdag 1e oktober 2020, eller enligt överenskommelse.

Välkommen att ansöka!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-10-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/143
Kontakt
 • Agneta Hjelm Persäng, 0520-22 39 75
Facklig företrädare
 • Berit Forsman, SACO, +46520-22 38 36
 • Amanda Johansson, OFR, +46520-22 31 01
Publicerat 2020-08-31
Sista ansökningsdag 2020-09-21

Terug naar vacatures