Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och IT

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker universitetslektor i företagsekonomi - inriktning redovisning 

Arbetsuppgifter:

Som universitetslektor kommer du att undervisa, handleda och examinera inom företagsekonomi och redovisning på kurser inom ekonomprogrammet, magisterprogrammet, samt på fristående kurser. Undervisningen kan även innefatta uppdragsverksamhet. Majoriteten av kurserna är förlagda till campus, men det förekommer även kurser på distans. I arbetsuppgifterna ingår även att medverka i ämnesområdets utveckling samt att ta ansvar för kurser och kursutveckling.

Utöver undervisning ingår även möjlighet till forskning i arbetsuppgifterna. Forskningen kan bedrivas både på egen hand och i samarbete med andra, primärt inom högskolans forskningsprofil arbetsintegrerat lärande. Högskolan har som en del av sitt uppdrag att samverka med det omgivande samhället, vilket du förväntas bidra till.


Behörighetskrav:
- Avlagt doktorsexamen i relevant ämne för anställningen eller motsvarande vetenskaplig kompetens.
- Visad pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under anställningens två första år.

För denna anställning krävs dessutom:
- Förmåga att handleda och undervisa på svenska och engelska.
- Dokumenterad god samarbetsförmåga.

Meriterande:

 - Tidigare erfarenhet av undervisning (motsvarande) inom ämnesområdet med inriktning mot intern och extern redovisning eller ekonomistyrning.

- Intresse för och erfarenhet av digitala verktyg inom undervisning och examination är särskilt värdefullt då digitalisering är ett prioriterat utvecklingsområde vid Högskolan Väst.

- Erfarenhet av kursansvar, kursutveckling, kursplanering samt att handleda och examinera examensarbeten.

- Pågående forskning inom ämnesområdet, gärna med anknytning till hållbarhetsarbete.

- Erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället är meriterande.

- God kommunikations- och samarbetsförmåga, liksom förmåga att kunna bidra till en god arbetsmiljö.

Bedömningsgrunder:
Särskild vikt fästes vid graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet samt förmågan att utveckla forskning och utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter. 

Övrigt:
Anställningen är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: Högskolan Väst - Arbeta hos oss (hv.se). De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2020/221 och skickas i ett exemplar.

Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2021-01-08

Högskolan Väst ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. 

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/221
Kontakt
  • Christer Ljungberg, 0520-22 35 17
  • Sofie Stenqvist, sofie.stenqvist@hv.se
Facklig företrädare
  • Tobias Arvemo, SACO, +46520-22 35 05
  • Magnus Andersson, OFR, 0520-22 31 93
Publicerat 2020-12-18
Sista ansökningsdag 2021-01-15

Retour aux postes vacants