Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker Universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap med inriktning mot förskolepedagogik

Utbildningsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som utgör den vetenskapliga basen för lärarutbildningen. Ämnet behandlar olika kunskapstraditioner inom utbildning, undervisning och lärande; villkor och förutsättningar för undervisning och lärande liksom organiserandet av undervisning och lärande under olika skeden i livet och i relation till olika kunskaps- och ämnesområden. Den aktuella anställningen har fokus på undervisning och lärande inom företrädesvis Förskollärarprogrammet.

Arbetsuppgifter:
- Undervisning, handledning, och kursutveckling, huvudsakligen med inriktning mot Förskollärarprogrammet, men undervisningsinsatser kan också förekomma inom de övriga lärarprogrammen, samt externa utbildningsinsatser.
- Didaktiska insatser under lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning
- Deltagande i högskolans verksamhet och pedagogiska utveckling samt fullgöra de administrativa arbetsuppgifter som tillhör en läraranställning.

Behörighetskrav:
- Avlagt magisterexamen i relevant ämne för anställningen
- Genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande
- Visad pedagogisk skicklighet.

För denna anställning krävs dessutom:
- Förskollärarexamen eller motsvarande
- Förmåga att undervisa på svenska
- God samarbets- och kommunikativ förmåga

Meriterande är:
- Gedigen erfarenhet av pedagogiskt arbete inom förskolan, gärna med erfarenhet av vidareutbildning av verksamma förskollärare 
- Väl vitsordad undervisningserfarenhet inom högre utbildning, gärna på förskollärarprogrammet
- Uppvisad erfarenhet av arbete med VFU inom förskola, skola och/eller högskola
- Delaktighet i forskningsprojekt

Bedömningsgrunder: 
Särskild vikt fästes vid avlagd magisterexamen inom ämnesområdet för anställningen, graden av pedagogisk skicklighet samt förmågan att utveckla utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter.

Övrigt:

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning.

Anställningen är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan tillämpas.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: http://www.hv.se / Möt Högskolan Väst / Arbeta hos oss.

De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2018/334 och skickas i ett exemplar.

Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag: 2019-01-13

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/334
Kontakt
  • Johanna Larsson, avdelningschef, +46739013332
Facklig företrädare
  • Kerstin Von Brömsen, SACO, 0520-22 37 75
  • Magnus Andersson, OFR, 0520-22 31 93
Publicerat 2018-12-20
Sista ansökningsdag 2019-01-13

Retour aux postes vacants