Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap

Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling. Vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) är en del av allt vi gör och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.

Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?

Högskolan Väst söker universitetsadjunkt i produktionsteknik med inriktning pulverbädd additiv tillverkning

Forskningsmiljön Produktionsteknik Väst arbetar med utveckling av produktionsprocesser inom tillverkningsindustrin. Forskningsmiljöns fokusområden är termisk sprutning, svetsning, additiv tillverkning, skärande bearbetning och flexibel industriell automation. Forskningen är till största del externfinansierad och består av ett antal projekt, finansierade av bland annat KK-stiftelsen och Vinnova. Omkring 90 forskare vid Högskolan Väst är verksamma inom forskningsmiljön Produktionsteknik Väst. Utmärkande för Produktionsteknik Väst är forskarnas nära samarbete med industrin. Gruppen finns på Produktionstekniskt Centrum, PTC, som drivs gemensamt av Innovatum Teknikpark, GKN Aerospace och Högskolan Väst. I Produktionstekniskt Centrums lokaler finns ett mycket välutrustat verkstadstekniskt laboratorium som forskarna och deras samarbetspartners använder. Produktionsteknik Väst har ett livligt internationellt samarbete och många utländska medarbetare.

Högskolan Väst bedriver sedan flera år framgångsrik forskning inom området additiv tillverkning. Inriktningen på forskningen består till stor del av att använda experimentella metoder för att studera processparametrars inverkan på mikrostruktur och hur de påverkar de mekaniska egenskaperna.

Arbetsuppgifter:
De huvudsakliga arbetsuppgifterna består främst av undervisning inom ingenjörsvetenskap i kurser kopplat till produktionstekniska, såsom inom tex materialteknik och tillverkningsprocesser med fokus på att öka förståelsen för sambanden mellan olika additiva tillverkningsprocesser och hur processparametrar påverkar mikrostruktur, uppkomst av defekter och därmed de mekaniska egenskaperna hos tillverkat material. Viss forskning med fokus på additiv tillverkning av avancerade material så som titanlegeringar, nickelbaserade superlegeringar, stål och aluminiumlegeringar förekommer också. I arbetsuppgifterna ingår även handledning, men även ledningsuppgifter, så som ansvar för utbildningsprogram, ämnesansvar och deltagande i nämnder kan också komma att ingå. Därutöver ingår deltagande i utveckling av högskolans verksamhet, kontakter med det omgivande samhället och administrativa uppgifter inom ramen för anställningen.

Behörighetskrav för anställning som universitetsadjunkt:

Visad pedagogisk skicklighet. Sökande som saknar pedagogiska meriter från 
en akademisk miljö ska ha kompetens likvärdig med högskolans 
behörighetskrav, dock kan den ha uppnåtts på annat sätt än inom den 
akademiska miljön.

Genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst tio veckor eller 
motsvarande kompetens. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan 
anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför 
utbildningen under anställningens två första år.

Avlagd examen på avancerad nivå i maskinteknik eller motsvarande. I vissa fall kan yrkesskicklighet vara behörighetsgivande i stället för examen på avancerad 
nivå. För att detta ska vara aktuellt ska det röra sig om yrkesskicklighet som 
bedöms motsvara en examen på avancerad nivå och har relevans för de 
arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För denna anställning krävs dessutom:

 • Djup kunskap om avancerade metalliska material, i synnerhet titanlegeringar, och deras egenskaper vid additiv tillverkning
 • Dokumenterad kunskap om och praktisk erfarenhet av materialprovning och materialkarakterisering med avancerade metoder som tex svepelektronmikroskopi och EBSD
 • Dokumenterat god kunskap om utmattning och livslängdsberäkning med hjälp av brottmekaniska metoder
 • Erfarenhet av undervisning inom högre utbildning
 • Förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om svenska inte är modersmål kan en viss tid ges för personen att lära sig svenska så att undervisning på svenska också kan utföras inom rimlig tid från det att personen startar
 • God samarbetsförmåga

Meriterande för anställningen är:

 • Erfarenhet ifrån pulverbädd baserad additiv tillverkning av titan-baserade material
 • Erfarenhet av undervisning i kurser inom produktionsteknik (tex CAD)
 • Erfarenhet av forskning tillsammans med industrin

Bedömningsgrunder:

Vid Högskolan Väst finns följande generella bedömningsgrunder. 

 • Pedagogisk skicklighet
 • Vetenskaplig skicklighet
 • Samverkansskicklighet
 • Administrativ skicklighet
 • Ledningsskicklighet
 • Annan yrkesskicklighet

För den här tillsättningen ska samtliga bedömningsgrunder tillämpas utan inbördes ordning.

Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter. 

Övrigt:

Anställningen är tidsbegränsad under tio månader. 

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.  De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2024/102 och skickas i ett exemplar. För information kring utformning av ansökan, se Anvisning för utformning av ansökan som du hittar här Högskolan Väst - Arbeta hos oss (hv.se).

Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2024-06-07

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-08-01
Löneform Månadsavlönad
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2024/102
Kontakt
 • Isabelle Choquet, 0520-223315
Facklig företrädare
 • Henrik Johansson, SACO-S, +46520-223325
 • Victoria Sjöstedt, OFR, +46721-600157
Publicerat 2024-05-17
Sista ansökningsdag 2024-06-07

Tillbaka till lediga jobb