Högskolan Väst, Institutionen för Hälsovetenskap

Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling. Vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) är en del av allt vi gör och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.

Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?

Högskolan Väst söker universitetsadjunkt i vårdvetenskap med ansvar för Kliniskt Lärandecentrum (KLC)

Inom Institutionen för hälsovetenskap genomförs utbildning och forskning huvudsakligen inom områden som hälsa, omvårdnad och vårdvetenskap. Vårdvetenskap studerar människan i relation till hälsa och ohälsa, aktiviteter för att främja hälsa, vårdande i samband med ohälsa samt frågor kring organisation, ledarskap och utbildning relaterat till vårdande. Vid Institutionen för hälsovetenskap finns ett modernt kliniskt lärandecentrum (KLC) där teori omsätts till praktik i en autentisk miljö med möjlighet till avancerad simulering. Utifrån hållbarhetsperspektiv och normkritiskt förhållningssätt tränas studenterna att reflektera över sina kunskaper och handlingar. KLC är ett specialutrustat centrum där studenterna tränar och lär sig att möta och kommunicera med människor i olika vårdsituationer. Likaså tränar och lär studenterna vårdtekniska moment i olika scenarier med hjälp av simulering. På KLC används normkritik och dramapedagogik som innovativa pedagogiska verktyg.


Arbetsuppgifter:

I arbetsuppgifterna ingår att organisera och medverka i undervisning vid KLC inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammet, programmet för socialpsykiatrisk vård samt fristående kurser vid Institutionen för hälsovetenskap. I övrigt ingår i arbetsuppgifterna bland annat att:

 • Vara kontaktperson på institutionen för KLC och delta i samverkansaktiviteter tillsammans med interna och externa parter och andra aktörer i enlighet med arbetsenhetens och högskolans behov.
 • Vara ett stöd vid simuleringar och ansvara för att lärarlagen får utbildning för att medverka vid simuleringar.
 • Medverka som pedagogiskt stöd vid färdighetsträning och examinerande moment.
 • Vara HLR-ansvarig och huvudinstruktör på IH och i samarbete med HLR-instruktörer organisera samt medverka vid undervisning i Hjärt-och lungräddning.
 • Ansvara för beställning av förbrukningsmaterial, kostnadsbevakning och ekonomisk uppföljning, samt svara för dokumentation och uppföljning i samband med inköp.
 • Ansvara för att webbsidan för KLC är uppdaterad.
 • Planera för och följa upp användandet av lokaler samt koordinera kursförlagda tränings- och examinationsmoment och andra aktiviteter, t ex ”öppet hus”.
 • Därutöver ingår medverkan i högskolans verksamhet samt administrativa arbetsuppgifter.

 

Behörighetskrav för anställning som universitetsadjunkt:

 • Visad pedagogisk skicklighet. Sökande som saknar pedagogiska meriter från 
  en akademisk miljö ska ha kompetens likvärdig med högskolans 
  behörighetskrav, dock kan den ha uppnåtts på annat sätt än inom den 
  akademiska miljön.
 • Genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst tio veckor eller 
  motsvarande kompetens. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan 
  anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför 
  utbildningen under anställningens två första år.
 • Avlagd examen på avancerad nivå eller motsvarande. I vissa fall kan 
  yrkesskicklighet vara behörighetsgivande i stället för examen på avancerad 
  nivå. För att detta ska vara aktuellt ska det röra sig om yrkesskicklighet som 
  bedöms motsvara en examen på avancerad nivå och har relevans för de 
  arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För denna anställning krävs dessutom:

 • Sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeexamen.
 • Magisterexamen inom vårdvetenskap/omvårdnad eller närliggande ämnesområde.
 • Genomförd facilitator- och operatörsutbildning för simulering.
 • Förmåga att undervisa på svenska och engelska.
 • God samarbetsförmåga. 

Meriterande för anställningen är erfarenhet av att:

 • Arbeta med simuleringsteknik
 • Arbeta i kliniska lärande/träningsmiljöer
 • Undervisa och handleda på högskolenivå
 • Arbeta som specialistsjuksköterska
 • Arbeta med forsknings- och/eller utvecklingsarbete

 • Genomförd instruktörsutbildning i S-HLR (vuxen + barn).

Bedömningsgrunder:

Vid Högskolan Väst finns följande generella bedömningsgrunder. 

 • Pedagogisk skicklighet
 • Vetenskaplig skicklighet
 • Samverkansskicklighet
 • Administrativ skicklighet
 • Ledningsskicklighet
 • Annan yrkesskicklighet

För den här tillsättningen ska samtliga bedömningsgrunder tillämpas utan inbördes ordning.

Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter. 

Övrigt:

Anställningen är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. I enlighet med Högskolan Västs inriktning mot Arbetsintegrerat Lärande (AIL) finns inom ramen för utlyst befattning möjlighet att vid intresse förlägga viss del av tjänsten inom klinisk verksamhet som klinisk adjunkt.

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.  De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2023/148 och skickas i ett exemplar. För information kring utformning av ansökan, se Anvisning för utformning av ansökan som du hittar här Högskolan Väst - Arbeta hos oss (hv.se).

Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2023-06-11

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/148
Kontakt
 • Åse Boman, 0702278076
 • Sofie Stenqvist (HR), sofie.stenqvist@hv.se
Facklig företrädare
 • Amanda Johansson, OFR, +46520223101
 • Christina Karlsson, SACO-S, +46739013395
Publicerat 2023-05-12
Sista ansökningsdag 2023-06-11

Return to job vacancies