Högskolan Väst, Institutionen för Hälsovetenskap

Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling. Vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) är en del av allt vi gör och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.

Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?

Högskolan Väst söker universitetslektor i vårdvetenskap 

Inom Institutionen för hälsovetenskap genomförs utbildning och forskning huvudsakligen inom områden som hälsa, omvårdnad och vårdvetenskap. Vårdvetenskap studerar människan i relation till hälsa och ohälsa, aktiviteter för att främja hälsa, vårdande i samband med ohälsa samt frågor kring organisation, ledarskap och utbildning relaterat till vårdande. Den aktuella anställningen anknyter till kunskap och kompetens inom vårdvetenskap som är relevant för sjuksköterskans och specialistsjuksköterskans kompetensområden.

Arbetsuppgifter:

Anställningen omfattar i första hand undervisning och handledning inom Sjuksköterskeprogrammet, Specialistsjuksköterskeprogrammet och Programmet för socialpsykiatrisk vård vid Institutionen för Hälsovetenskap. Därutöver ingår medverkan i högskolans verksamhet samt administrativa arbetsuppgifter. I enlighet med Högskolan Västs inriktning mot Arbetsintegrerat Lärande (AIL) finns inom ramen för utlyst anställning möjlighet att vid intresse förlägga viss del av anställningen inom klinisk verksamhet som klinisk lektor.


Behörighetskrav för anställning som universitetslektor:


- Visad pedagogisk skicklighet (4 kap. 4 § HF). Sökande som saknar 
pedagogiska meriter från en akademisk miljö ska ha kompetens likvärdig med 
högskolans behörighetskrav, dock kan den ha uppnåtts på annat sätt än inom 
den akademiska miljön.

- Genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst tio veckor eller 
motsvarande kompetens. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan 
anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför 
utbildningen under anställningens två första år.

- Avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller 
någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till 
anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i 
anställningen (4 kap. 4 § HF). För denna anställning krävs dessutom:

 • God sammarbetsförmåga 
 • Förmåga att undervisa på svenska 
 • Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning distriktsköterska eller motsvarande

Meriterande för anställningen är:

 • Undervisning och forskning inom gerontologi och geriatrik
 • Undervisning och examinerande på grund- och avancerad nivå
 • Handledning på grund, avancerad och forskarnivå
 • Erfarenhet av kurs- och programutveckling på grund- och avancerad nivå
 • Erfarenhet av kvalitetsarbete på grund och avancerad nivå
 • Undervisning och handledning på engelska 

Bedömningsgrunder:

Vid Högskolan Väst finns följande generella bedömningsgrunder:

- Pedagogisk skicklighet 
- Vetenskaplig skicklighet
- Samverkansskicklighet
- Administrativ skicklighet
- Ledningsskicklighet
- Annan yrkesskicklighet

För den här tillsättningen ska samtliga bedömningsgrunder tillämpas utan inbördes ordning.

Vid anställning av universitetslektor ska den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövning av andra behörighetsgrundande förhållanden. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter.

Övrigt:
Anställningen är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2023/135 och skickas i ett exemplar. För information kring utformning av ansökan, se Anvisning för utformning av ansökan som du hittar här Högskolan Väst - Arbeta hos oss (hv.se).


Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2023-06-04

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/135
Kontakt
 • Åse Boman, prefekt, 0702278076
 • Sofie Stenqvist (HR), sofie.stenqvist@hv.se
Facklig företrädare
 • Christina Karlsson, SACO-S, +46739013395
 • Amanda Johansson, OFR, +46520223101
Publicerat 2023-05-05
Sista ansökningsdag 2023-06-04

Return to job vacancies