Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och IT

Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling. Vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) är en del av allt vi gör och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.

Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?

Högskolan Väst söker universitetslektor i sociologi

Avdelningen för Samhällsbyggnad och Samhällsutveckling (SoS) har samhällsstudier och samhällsutveckling som fokusområde och inom detta vida område finns ett flertal underområden. Avdelningen har medarbetare med ett brett spektrum kompetenser, exempelvis inom statsvetenskap, sociologi, ekonomisk geografi, samhällsplanering, juridik och idéhistoria, som alla förenas i ett intresse för samhället med dess institutioner, strukturer och aktörer, och viljan att bidra till utvecklingen mot ett hållbarare samhälle. Just att tvärvetenskapligt angripa komplexa problem i såväl forskning som utbildning är utmärkande.

Avdelningen finns på Institutionen för Ekonomi och IT, tillsammans med fyra andra avdelningar med olika inriktning.

Samhällsstudier och samhällsutveckling är fokusområden i alla program vid avdelningen, nämligen: Internationella Programmet för Politik och Ekonomi, Arbetsintegrerad hållbar utveckling, Arbetsintegrerade politiska studier och Lantmätarprogrammet – Samhällsbyggnad och samhällsplanering. Utöver detta utvecklas för närvarande ett program i Tillämpad samhällsplanering med huvudområdet Arbetsintegrerat lärande (AIL).

Arbetsintegrerat lärande (AIL) är en integrerad del av utbildningskonceptet som, i samverkan med samhället, ger studenterna möjlighet att integrera akademisk kunskap med praktiska färdigheter och erfarenheter i arbetslivet. Arbetsintegrerat lärande (AIL) är både ett pedagogiskt angreppssätt och ett kunskapsfält.

Arbetsuppgifter:

Som lektor i sociologi arbetar du främst med undervisning, uppsatshandledning, examination, kursutveckling och kursansvar på Internationella programmet för politik och ekonomi, på det internationella mastersprogrammet i Arbetsintegrerade politiska studier, på det samhällsvetenskapliga Lantmätarprogrammet – samhällsbyggnad och samhällsplanering samt på masterutbildningen i Arbetsintegrerad hållbar utveckling. Undervisning sker på såväl svenska som engelska, och kan ges som både campus-, hybrid-, och nätbaserad. Programmen innefattar internationella och svenska studenter. Masterprogrammet Arbetsintegrerade politiska studier ges i nära samarbete med University of the Western Cape (UWC).

I arbetsuppgifterna ingår även som en viktig del att aktivt arbeta med programutveckling (inte minst ifråga om det nya programmet Tillämpad samhällsplanering), att medverka i olika FoU-projekt vid avdelningen och institutionen, samt att delta i det fortgående internationaliseringsarbetet. Forskningen vid avdelningen har en stark samverkansprofil med arbetsintegrerat lärande (AIL) som gemensam nämnare och det ingår i arbetsuppgifterna att delta i den fortgående utvecklingen av AIL såväl som pedagogisk metod och som ämnesområde. Vi ser att tex vetensskapssociologi, kunskapsteori/kunskapssociologi miljösociologi, urban sociologi, eller organisationssociologi är viktiga i bygget av AIL-miljön. Utvecklingen av kompletta akademiska miljöer utgör en möjlighet att ytterligare knyta ihop samverkan, utbildning och forskning och att delta i detta arbete kommer också att ingå i arbetsuppgifterna.


Behörighetskrav för anställning som universitetslektor:


- Visad pedagogisk skicklighet (4 kap. 4 § HF). Sökande som saknar
pedagogiska meriter från en akademisk miljö ska ha kompetens likvärdig med
högskolans behörighetskrav, dock kan den ha uppnåtts på annat sätt än inom
den akademiska miljön.

- Genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst tio veckor eller
motsvarande kompetens. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan
anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför
utbildningen under anställningens två första år.

- Avlagd doktorsexamen i sociologi eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller
någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till
anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i
anställningen (4 kap. 4 § HF).



För denna anställning krävs dessutom:

 • God sammarbetsförmåga
 • Förmåga att undervisa på svenska och engelska
 • Förmåga att arbeta i mångdisiplinära sammanhang med såväl forskning som utbildning

Meriterande för anställningen är:

 • Kunskap inom kunskapsteori/ kunskapssociologi, vetenskapssociologi, är särskilt meriterande
 • Erfarenheter av hållbarhetsfrågor
 • Erfarenheter av samhällsutvecklingsfrågor
 • Erfarenheter av transdisciplinära sammanhang i relationen akademi och omgivande samhälle

Bedömningsgrunder:

Vid Högskolan Väst finns följande generella bedömningsgrunder:

- Pedagogisk skicklighet
- Vetenskaplig skicklighet
- Samverkansskicklighet
- Administrativ skicklighet
- Ledningsskicklighet
- Annan yrkesskicklighet

Vid bedömning kommer pedagogisk skicklighet, vetenskaplig skicklighet och samverkansskicklighet att viktas lika och sättas i första hand, och annan yrkesskicklighet sättas i andra hand. I tredje hand sätts Administrativ skicklighet och Ledningsskicklighet vilka viktas lika.

Vid anställning av universitetslektor ska den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövning av andra behörighetsgrundande förhållanden. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter.

Övrigt:
Anställningen är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2023/76 och skickas i ett exemplar. För information kring utformning av ansökan, se Anvisning för utformning av ansökan som du hittar här Högskolan Väst - Arbeta hos oss (hv.se).


Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2023-04-12


Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 1
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/76
Kontakt
 • Fredrik Sjögren, 0520223587
 • Sofie Stenqvist (HR), sofie.stenqvist@hv.se
Facklig företrädare
 • Tobias Arvemo, SACO-S, +46520-223505
 • Magnus Andersson, OFR, 0520-223193
Publicerat 2023-03-13
Sista ansökningsdag 2023-04-13
Logga in och sök jobbet

Return to job vacancies