Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap

Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling. Vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) är en del av allt vi gör och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.

Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?

Institutionen för Ingenjörsvetenskap eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Högskolan Väst söker biträdande universitetslektor i svetsteknologi med inriktning svetsmetallurgi.

Anställningen kommer ske som: biträdande universitetslektor i svetsteknologi med inriktning svetsmetallurgi. 

Forskningsmiljön Produktionsteknik Väst arbetar med utveckling av produktionsprocesser inom tillverkningsindustrin. Forskningsmiljöns fokusområden är termisk sprutning, svetsning, additiv tillverkning, skärande bearbetning och flexibel industriell automation. Forskningen är till största del externfinansierad och består av ett antal projekt, finansierade av bland annat KK-stiftelsen och Vinnova. Omkring 90 forskare vid Högskolan Väst är verksamma inom forskningsmiljön Produktionsteknik Väst och det som är utmärkande för Produktionsteknik Väst är forskarnas nära samarbete med industrin. Gruppen finns på Produktionstekniskt Centrum, PTC, som drivs gemensamt av Innovatum Teknikpark, GKN Aerospace och Högskolan Väst. I Produktionstekniskt Centrums lokaler finns ett mycket välutrustat verkstadstekniskt laboratorium som forskarna och deras samarbetspartners använder. Produktionsteknik Väst har ett livligt internationellt samarbete och många utländska medarbetare. 

Avdelningen för Svetsteknologi vid Högskolan Väst är den största forskningsgruppen inom svetsteknologi i Sverige med en grupp på ungefär 30 medarbetare som bedriver forskning och utbildning primärt inom processer kopplat till svetsning, additiv tillverkning, processfysik och metallurgi. 

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av undervisning och forskning inom svetsprocesser och andra besläktade processer, så som additiv tillverkning, svetsmetallurgi och materialteknik. I uppgifterna kan undervisning och handledning på alla på högskolans nivåer, inklusive på doktorandnivå, förekomma. Undervisningen sker både på svenska och engelska. Huvudfokuset inom forskningen är svetsning och additiv tillverkning. Ansvar för utbildningsprogram, ämnesansvar, deltagande i olika styrelser och nämnder, samt andra administrativa uppdrag kan också ingå i anställningen. Därutöver ingår deltagande i utvecklingen av högskolans verksamhet, kontakter med det omgivande samhället och administrativa uppgifter.

Behörighetskrav

Avlagd doktorsexamen i produktionsteknik, svetsteknologi eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl, enligt 4 kap. 4 a § HF. 

För anställningen krävs dessutom:

 • God förmåga att undervisa på svenska och engelska.
 • Dokumenterat god samarbetsförmåga.

Meriterande för anställningen är:

 • Kunskap av svetsning av höghållfasta stål.
 • Undervisning på grund- och avancerad nivå
 • Erfarenhet av att leda forskningsprojekt.
 • Erfarenhet av forskning i samarbete med industrin.
 • Erfarenhet av att skriva projektansökningar.
 • Högskolepedagogisk utbildning.
 • Erfarenhet av handledning på kandidat och masternivå.
 • Erfarenhet av utbildning på akademisk nivå. Erfarenhet av kursutveckling.

Bedömningsgrunder

Vid Högskolan Väst finns följande generella bedömningsgrunder:

 • Pedagogisk skicklighet
 • Vetenskaplig skicklighet
 • Samverkansskicklighet
 • Administrativ skicklighet
 • Ledningsskicklighet
 • Annan yrkesskicklighet

Vid bedömningen kommer pedagogisk och vetenskaplig skicklighet viktas lika och sättas i första hand, och samverkan-, administrativ- och annan yrkesskicklighet skall viktas lika och sättas i andra hand. I tredje hand sätts ledningsskicklighet.

Villkor

En biträdande universitetslektor får anställas tills vidare, dock längst under en tid om minst fyra år och högst sex år. Om det finns särskilda skäl kan anställningen förlängas (4 kap. 4 a § HF).

Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla behörighetskraven för en anställning som universitetslektor.

En biträdande universitetslektor som är anställd enligt HF1 2 a § vid en högskola ska efter ansökan befordras till universitetslektor vid den högskolan, om han eller hon har behörighet för en anställning som universitetslektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning, enligt de bedömningsgrunder som högskolan har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till universitetslektor. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som universitetslektor.

Övrigt

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer, arbetsprov, provföreläsningar, och referenstagning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag. För information kring utformning av ansökan, se Anvisningar för utformning av ansökan: Högskolan Väst - Arbeta hos oss (hv.se)

Har du underlag som inte kan skickas digitalt, vänligen kontakta HR-representant för vidare hantering. 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/70
Kontakt
 • Hanna Bjurmalm, 073-9013420
 • Joel Andersson, 0520-223338
Facklig företrädare
 • Henrik Johansson, SACO-S, +46520-223325
 • Victoria Sjöstedt, OFR, +46721-600157
Publicerat 2023-03-10
Sista ansökningsdag 2023-03-31
Logga in och sök jobbet

Return to job vacancies