Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och IT

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker 1-2 universitetsadjunkter/lektorer i Lantmäteriteknik med fokus på samhällsbyggnad och/eller samhällsplanering

Vi söker nu 1-2 universitetsadjunkter/lektorer i Lantmäteriteknik med fokus på samhällsbyggnad och/eller samhällsplanering till vårt Lantmätarprogram. Det 3-åriga Lantmätarprogrammet är tvärvetenskapligt och knyter ihop juridiska, tekniska och ekonomiska kunskaper inom samhällsbyggnad. Vidare kombinerar utbildningen fastighetsekonomi, fastighetsrätt, geografisk informationsteknik och samhällsplanering.

Som anställd hos oss strävar du efter att bidra till en vidareutveckling av såväl programmet som dig själv, tillsammans i lärarlaget och det omgivande samhället. Du har ett stort pedagogiskt intresse och brinner för att undervisa. Vidare har du ett helhetsperspektiv och vill bidra till många delar av kursutbudet. Alla kurser ska bära och kommunicera den pedagogiska idéen kring AIL, varför du brinner för att få studenten att medvetet och reflekterande kombinera teoretisk och praktisk kunskap utifrån samhälleliga aspekter. Utbildningen är tvärdisciplinär och består av en kombination av teori och praktikfall där praxisnära kunskap och erfarenhet kombineras med teori och metod från beprövad vetenskaplig grund. Sammanfattningsvis kräver utbildningen en balans mellan det akademiska bildningsperspektivet och praktikens verklighet, i branschnära samverkan.

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar i första hand undervisning och handledning på Lantmätarprogrammet – samhällsbyggnad och samhällsplanering inom avdelningen för Juridik, Ekonomi, Statskunskap och Politik vid Institutionen för Ekonomi och IT.  

De aktuella ämnena är främst inom lantmäteri/samhällsbyggnad med inriktning på fastighetsbildning och mark- och exploatering.

Därutöver ingår forskningsmöjligheter, medverkan i Högskolans verksamhet samt administrativa arbetsuppgifter. I arbetsuppgifterna ingår kursansvar, kursutveckling och administrativa göromål vid institutionen. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt samt delta i de forskning- och utvecklingsprojekt som bedrivs inom institutionen och kontakter med det omgivande samhället är särskilt viktigt.

Behörighetskrav

För anställning som universitetsadjunkt krävs

 • Avlagd examen på avancerad nivå, eller motsvarande vetenskaplig kompetens, inom lantmäteri/samhällsbyggnad med inriktning på fastighetsbildning och mark- och exploatering.
 • Visad pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ända ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under anställningens två första år.

För anställning som universitetslektor krävs:

 •  Avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom lantmäteri/samhällsbyggnad med inriktning på fastighetsbildning och mark- och exploatering.
 •  Visad pedagogisk skicklighet, så som t.ex. förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ända ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under anställningens två första år.

För anställningen krävs dessutom:

 • God förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i såväl tal som skrift.
 • Dokumenterad god samarbetsförmåga.

Meriterande för anställningen är:

 • Erfarenhet av att handleda och examinera.
 • Erfarenheter av att delta i forskning och utvecklingsprojekt samt utveckla kontakter med det    omgivande samhället.

 

 • Erfarenheter inom något eller några av följande områden:

Fastighetsbildning
Exploatering och plangenomförande
Fastighetsvärdering vid markåtkomst och rådighetsinskränkningar

 

Bedömningsgrunder:

Särskild vikt fästes vid graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet samt förmågan att utveckla forskning och utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter.

Vid bedömningen av de sökande kommer särskild vikt fästas vid såväl professionell erfarenhet som lantmätare som teoretisk ämneskunskap samt pedagogisk erfarenhet. Vid bedömningen kommer dessutom särskilt vikt att fästas vid förmågan att kunna samarbeta med personer, internt och externt, samt aktivt delta i avdelningens utbildnings- och projektverksamhet.

 

Övrigt:

Anställningen är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan, alternativt tillägna sig motsvarande kunskaper inom två år från anställningstillfället.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: Högskolan Väst - Arbeta hos oss (hv.se) 

De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2020/219 och skickas i ett exemplar.

Ansökan ställs till:

Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

 

Sista ansökningsdag är 2021-01-05.

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag, samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/219
Kontakt
 • Jonna Johansson, +46739013457
 • Sofie Stenqvist, sofie.stenqvist@hv.se
Facklig företrädare
 • Magnus Andersson, OFR, 0520-22 31 93
 • Tobias Arvemo, SACO, +46520-22 35 05
Publicerat 2020-12-15
Sista ansökningsdag 2021-01-15

Return to job vacancies