Studentkåren Högskolan Väst

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Studentkåren vid Högskolan Väst (SHV) är en studentkår med studentfacklig och studiesocial verksamhet för alla studenter och doktorander på Högskolan Väst. Studentkåren bevakar studentintressen genom representation i beslutande och beredande organ, utbildningsbevakning, studentpolitik och samarbeten med offentlig såväl som privat verksamhet. SHV är en demokratiskt uppbyggd organisation där beslutsfattande och verkställande grupperingar utses genom förtroendeval för varje nytt verksamhetsår. Studentkåren tillsätter studentrepresentanter till arvoderade uppdrag, och har hundratals ideellt engagerade studenter över hela läsåret.

Till Studentkåren söker vi nu Studentombud/verksamhetsadministratör

Anställningen är organisatoriskt placerad på Studentkåren vid Högskolan Väst och arbetsuppgifterna är delade på 50% studentombud och 50 % verksamhetsadministratör på studentkåren.

Arbetsuppgifter

Som studentombud ingår bland annat följande ansvarsområden och uppgifter:

 • Bistå studenter med råd och stöd i synpunkts- och klagomålsärenden
 • Hjälpa studenten att förstå sina rättigheter och skyldigheter
 • Undersöka om Högskolan Väst följer reglerna i hanteringen av inkomna ärenden
 • Ge råd och stöd till lärare och annan personal i studenträttsliga frågor
 • Vara en neutral och oberoende part mellan student och Högskolan Väst

Till studentombudet kan studenter vända sig med synpunkter eller frågor som gäller deras utbildning eller studiemiljö. Studentombudet är involverad i hela processen, från mottagande av ärendet till uppföljning och dokumentation. Studentombudet tar också fram informationsmaterial och håller presentationer.

Som verksamhetsadministratör ingår bland annat följande ansvarsområden och uppgifter:

 • Ansvara för SHV:s övergripande dokumentation
 • Vara ledningsstöd till ledningsgruppen och kårstyrelsen
 • Informera utskotten om SHV;s styrdokument
 • Vara sekreterare för kårstyrelsen
 • Ansvara för SHV:s årshjul

I egenskap av Verksamhetsadministratör medverkar du i ledningsgruppen, vid andra möten, samt på fullmäktigemöten vid behov. Verksamhetsadministratören är vid behov också ersättare för studentkårens ekonomiadministratör. Verksamhetsadministratören ansvarar för SHV:s hemsida, grafiska profil och sociala medier.

Då studentombud/verksamhetsadministratör är en ny befattning finns det möjligheter att vara med och påverka anställningens inriktning efter verksamheternas behov och förutsättningar.

Kvalifikationer

Vi söker dig med akademisk utbildning samt arbetslivserfarenhet som av arbetsgivaren bedöms relevant för tjänsten. Du har god erfarenhet av administrativt arbete och har goda kunskaper i Officepaketet. Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och på engelska. Du har lätt för att samarbeta och har en vilja att utveckla verksamheten tillsammans med kollegor vid studentkåren och högskolan.

Du är prestigelös, lyhörd, strukturerad, informativ och förtroendeingivande. Du har en god kommunikativ förmåga då du i olika ärenden möter studenter, lärare, avdelningschefer eller annan högskolepersonal. Du har lätt för att samarbeta med andra och du kan anpassa dig efter nya arbetsformer och rutiner.

Meriterande

God kännedom om högskolesektorn och studenträttsliga frågor

Erfarenhet av att arbeta som juridiskt stöd eller erfarenhet av fackliga uppdrag

Kännedom om SHV:s verksamhet

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 200901 eller avtalat.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/120
Kontakt
 • Amanda Öbom, 0761845247
 • Robert Svedlund, 0701039840
Facklig företrädare
 • Susanne Rath, SACO, +46520-223631
 • Victoria Sjöstedt, OFR, +46721-60 01 57
Publicerat 2020-06-17
Sista ansökningsdag 2020-07-08

Return to job vacancies