Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Institutionen för ingenjörsvetenskap söker en post doc i produktionsteknik med inriktning metalldeponering av superlegeringar

Produktionsteknik Väst (PTV) har varit en prioriterad forskningsmiljö vid Högskolan Väst sedan 2008. PTV är organiserad i tre avdelningar; avdelningen för avverkande och additiva tillverkningsprocesser, avdelningen för produktionssystem och avdelningen för svetsteknologi. Respektive avdelning har en väldefinierad forskningsstrategi.

Avdelningen för svetsteknologi har i sin tur tre undergrupperingar; processutveckling och styrning, svetsmetallurgi och mekanisk karaktärisering, samt processfysik, modellering och simulering. De tre inriktningarna kompletterar varandra och arbetar i synergi. Avdelningens mål är att bedriva forskning kring frågor som är relevanta för stora delar av svetsindustrin.

Arbetsuppgifter:

 • Planering av experiment och försök.
 • Dokumentation av genomförda experiment och försök.
 • Utvärdering av experiment i materialtekniskt laboratorium.
 • Svetsbarhetsprovning och datainsamling.
 • Utveckling av processparametrar för svetsning och metalldeponering av superlegeringar.
 • Karaktärisering med svepelektronmikroskop.
 • Undervisning på grundläggande och avancerad nivå.

Kvalifikationer:

Behörig att anställas är den som har en doktorsexamen i materialvetenskap eller annat närliggande område som arbetsgivaren bedömer som relevant i förhållande till anställningen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Anställningen kräver dessutom:

 • Civilingenjörs- eller masterexamen inom materialvetenskap eller motsvarande.
 • Dokumenterad erfarenhet av svetsbarhetsprovning och i synnerhet gleebleprovning.
 • Dokumenterad erfarenhet av svetsreparationer.
 • Dokumenterad erfarenhet av superlegeringar.
 • Dokumenterad erfarenhet inom av svepelektronmikroskopi.
 • Dokumenterat god samarbetsförmåga.
 • Flytande svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Meriterande för anställningen är:

 • Dokumenterad erfarenhet av transmissionselektronmikroskopi.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning och handledning av studenter.

Bedömningsgrunder:

Särskild vikt fästes vid graden av vetenskaplig skicklighet, samt förmågan att utveckla forskningsverksamhet i samverkan med kollegor och omgivande samhälle. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad i två år och avser heltidstjänstgöring.

Övrigt

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med arbetsprov, provföreläsningar, intervjuer och referenstagning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/.

De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2020/58 och skickas i ett exemplar.

Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2020-04-05.

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/58
Kontakt
 • Joel Andersson, 0520-223338
Facklig företrädare
 • Henrik Johansson, SACO, +46520-22 33 25
 • Victoria Sjöstedt, OFR, +46721-60 01 57
Publicerat 2020-03-16
Sista ansökningsdag 2020-04-05

Return to job vacancies