Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och IT

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker universitetsadjunkt i Informatik

Informatikämnet på Högskolan Väst har en lång tradition av forskning och utbildning och befinner sig i ett expansivt skede med många utmaningar.
Utbildning i informatik bedrivs inom ramen för tre program på grundnivå, ett på avancerad nivå och i forskarutbildning. Forskningen inom informatik bedrivs i forskningsmiljön LINA (Lärande I och för det Nya Arbetslivet) och handlar om organisationers och samhällets digitalisering främst utifrån tre olika verksamhetsfält: IT och lärande, Vårdens digitalisering och Industrins digitalisering.

Arbetsuppgifter:

Anställningen omfattar i första hand undervisning och handledning inom kandidat-programmen inom ämnet Informatik samt fristående kurser och uppdragsutbildningar vid Institutionen för Ekonomi och IT. Därutöver ingår medverkan i högskolans verksamhet samt administrativa arbetsuppgifter. 

Anställningen avser undervisning inom informatik, med betoning på programmering och dataanalys, inom områden som objektorienterad programmering, programutveckling, databasdesign, it-arkitektur, webb- och systemutveckling.
Undervisningen avser grundnivå eller avancerad nivå.
Innehavaren av adjunktstjänsten förväntas ansvara för kurser inom ovan nämnda områden, men undervisning utanför dessa områden kan komma att ingå.
I arbetsuppgifterna ingår kursansvar inklusive kursutveckling och administrativa göromål vid institutionen.
Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt, samt att delta i arbetet med grundutbildningens samverkan med företag.

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har:

- Avlagt magisterexamen i relevant ämne för anställningen eller motsvarande vetenskaplig kompetens. 

- Visad pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under anställningens två första år.

För denna anställning krävs dessutom:

- Förmåga att undervisa på svenska och engelska.
- God samarbetsförmåga.
- G
od förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar.  

Meriterande för anställningen är:

Erfarenhet av undervisning inom några av följande områden:  

 • Programmering(särskilt C#,Python, PHP, Java och Javascript) 
 • Databaseroch datawarehousing (särskilt relationsdatabaser och/eller SQL server BI) 
 • Konceptuellmodellering 
 • Operativsystem(särskilt Linux och/eller Windows)
 • HTML och CSS 
 • UX-design
 • Erfarenhet av undervisning och kursutveckling
 • God förmåga att arbeta självständigt
 • Särskilt meriterande är erfarenhet av undervisning och utveckling av nätbaserade kurser 

Bedömningsgrunder:

Som bedömningsgrund för den nu aktuella anställningen gäller i första hand graden av skicklighet inom området programmering och databashantering.

Särskild vikt fästes vid graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet samt förmågan att utveckla utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter samt erfarenhet av att ha undervisat eller arbetat inom de områden som anställningen innefattar.

Övrigt:

Anställningen är en tillsvidareanställning.

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer, provföreläsningar och referenstagning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: www.hv.se/Möt Högskolan Väst/Arbeta hos oss.

De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2018/31 och skickas i ett exemplar.

Ansökan ställs till:

Högskolan Väst
HR-avdelningen
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2018-02-25

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

 

Anställningsform Permanent position
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/31
Kontakt
 • Thomas Winman, Avdelningschef, 0520 - 223943, 0733 - 975095
Facklig företrädare
 • Tobias Arvemo, SACO, +46520-22 35 05
 • Magnus Andersson, OFR, 0520-22 31 93
Publicerat 2018-01-25
Sista ansökningsdag 2018-02-25

Return to job vacancies