Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och IT

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker universitetslektor I Informatik

Informatikämnet på Högskolan Väst har en lång tradition av forskning och utbildning och befinner sig i ett expansivt skede med många utmaningar.
Utbildning i informatik bedrivs inom ramen för tre program på grundnivå, ett på avancerad nivå och i forskarutbildning. Forskningen inom informatik bedrivs i forskningsmiljön LINA (Lärande I och för det Nya Arbetslivet) och handlar om organisationers och samhällets digitalisering främst utifrån tre olika verksamhetsfält: IT och lärande, Vårdens digitalisering och Industrins digitalisering.  

Arbetsuppgifter: 

Anställningen omfattar i första hand undervisning och handledning inom kandidat- och magisterprogram inom Informatik vid Institutionen för Ekonomi och IT. Därutöver ingår medverkan i högskolans verksamhet samt administrativa arbetsuppgifter.  

Anställningen avser undervisning och forskning inom informatik. Undervisningen avser grundnivå, avancerad nivå och/eller forskar­nivå.
I arbetsuppgifterna ingår kursansvar inklusive kursutveckling och administrativa göromål vid institutionen. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt samt att delta i arbetet med grundutbildningens internationalisering.
Vid institutionen Ekonomi och IT, där avdelningen för informatik finns, finns även 3D-animation och visualisering samt digitala medier och innehavaren av lektoratet förväntas aktivt bidra till institutionens strävan att finna synergier mellan dessa områden avseende både utbildning och forskning.

Behörighetskrav: 

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har: 

- Avlagt doktorsexamen i relevant ämne för anställningen eller motsvarande vetenskaplig kompetens. 

- Visad pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under anställningens två första år.

För denna anställning krävs dessutom:

- God samarbetsförmåga.

- Förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Meriterande är:

-   Erfarenheter av att leda forskningsprojekt, attrahera externa forskningsmedel och utveckla kontakter med det omgivande samhället.  

- Förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt erfarenhet av att handleda och examinera. 
- Visat skicklighet i inom följande områden:  

  • VR och AR, gällande teknik och applikationer såväl som design och utveckling
  • VR/AR-kompetens samt praktisk erfarenhet av att utveckla applikationer för VR/AR
  • Kunskap i Unreal Engine eller Unity, inklusive programmering i dessa
  • Generell förtrogenhet med programmering och ett flertal programmeringsspråk såsom C++, C#, Java och JavaScript samt 3D-grafik-programmering
  • Bekantskap med visualisering och designprinciper kopplade till mänsklig kognition särskilt meriterande för att driva en tänkt utveckling mot samhällsnyttig VR/AR och immersiv media

Särskilt meriterande är erfarenhet av undervisning och utveckling av nätbaserade kurser   

Bedömningsgrunder:

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. 

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska även omfattning, såväl bredd som djup, tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Övrigt:

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning.

Anställningen är en tillsvidareanställning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: www.hv.se/Möt Högskolan Väst/Arbeta hos oss.

De underlag som inte kan skickas digital ska märkas med referensnummer R 2018/30 och skickas till:

Högskolan Väst
HR- avdelningen
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2018-02-25.

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Permanent position
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/30
Kontakt
  • Thomas Winman, Avdelningschef, 0520 - 223943, 0733 - 975095
Facklig företrädare
  • Magnus Andersson, OFR, 0520-22 31 93
  • Tobias Arvemo, SACO, +46520-22 35 05
Publicerat 2018-01-25
Sista ansökningsdag 2018-02-25

Return to job vacancies