Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker en doktorand inom elkraft med inriktning elektriska motorer i fordon

Forskargruppen inom elektriska motorer inriktade mot transportsektorn vid Högskolan Väst forskar idag på elektriska maskiner baserat på det alternativa magnetiska materialet ferrit.  Doktorandprojektet avser framtagning av en fullskalig permanent magnetiserad elektrisk motor anpassad till fordonsindustrin. Centrala aspekter är analytiska och numeriska beräkningar tillsammans med verifierande fullskaliga experiment. Forskargruppen har idag ett nära samarbete med fordonsindustrin och projektet kommer bedrivas tillsammans med Volvo Cars och den akademiska partnern Uppsala universitet.

Doktorandens vetenskapliga arbete i projektet:
Det aktuella doktorandprojektet riktar sig specifikt mot elektromagnetisk design av en elektrisk motor anpassad till transportsektorn. Utvecklingen av analytiska och numeriska modeller är en viktig och centrad del av det vetenskapliga arbetet, där förståelsen av teorierna bakom är värdegrunden för utveckling av alla elektriska maskiner. I projektet ingår även val av material och utformningen av andra väsentliga konstruktionsdelar.

Ämnesområde: Elkraft  

Forskningsmiljö: Doktorander i Elkraft blir medlem av forskargruppen Elektriska maskiner med alternativ magnetisering. Gruppen samverkar med regionens fordonsindustri och Produktionstekniskt centrum (PTC) där det finns ett avancerat forskningslaboratorium. För mer information om forskningsmiljön PTC,
se:https:// www.hv.se/forskning/forskningsmiljoer/Produktionsteknik_vast/

Arbetsuppgifter: Forskarutbildningen innebär, förutom deltagande i forskarutbildningens kurser och andra aktiviteter, genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete. Som doktorand ägnas anställningstiden framförallt åt forskarutbildning. En doktorand skall i normalfallet i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer är 20 % av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2§). Institutionstjänstgöring (20 %) genomförs i huvudsak inom undervisningsfältet Elkraft.

 Behörighetskrav: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • Avlagt examen på grund- och avancerad nivå,
 • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå 

Se 3.1 och 3.2 i Allmän studieplan för forskarutbildningen i https://www.hv.se/forskning/forskarutbildning/kursutbud/produktionsteknik/

Bedömningsgrunder: Urval bland sökanden skall göras med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen samt förmåga att kunna omsätta kunskapen i praktiken vid institutionstjänstgöring.
Bedömningsgrunder hittas i 3.3 Allmän studieplan för forskarutbildningen i produktionsteknik, Dnr 2015/1343 B25.

För att lyckas med forskarutbildning bör sökande vara mycket motiverad, tillämpa ett strukturerat arbetssätt, vara kommunikativ och ha en god samarbetsförmåga. Den sökande skall ha en god förmåga för analys och problemlösning. Meriterande är erfarenhet av elektromagnetisk design samt god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska.

Varaktighet: En anställning som doktorand ska gälla tillsvidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Anställningen motsvarar fyra års heltidsstudier under maximal åtta år (Högskoleförordningen 5 kap 7§).

Ansökan görs digitalt via Högskolan Västs rekryteringsverktyg Varbi, Se  https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/

Ansökan ska bestå av:

 • CV/meritförteckning på svenska eller engelska.
 • Personligt brev på svenska eller engelska innehållande:
  -Intresse för forskningsämnet. 
  -Tidigare erfarenheter gällande det föreslagna forskningsämnet.
  -Motiv till att bedriva forskarstudier.
 • Examensarbete på avancerad nivå.
 • Intyg examen på grund- och avancerad nivå.
 • Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa.

Godkända skrivspråk gällande uppsatser, examensbevis, betyg och andra relevanta dokument är skandinaviska språk och engelska, eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.

Övrigt:

Ansökan skall vara Högskolan Väst tillhanda senast 2021-01-29

De underlag som inte kan skickas digitalt ska märkas med referensnummer 2020/154 och skickas via post till:

Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan
Sverige

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadsavlönad
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/154
Kontakt
 • Håkan Jensen, Avdelningschef, hakan.jensen@hv.se, 0520223473
 • Boel Ekergård, Universitetslektor, boel.ekergard@hv.se, 0520223275
 • Chamara Kumara, Doktorandutskottet vid HV, 0520223359,chamara.kumara@hv.se
Facklig företrädare
 • Henrik Johansson, SACO, +46520-22 33 25
 • Victoria Sjöstedt, OFR, +46721-60 01 57
Publicerat 2020-12-10
Sista ansökningsdag 2021-01-29

Tilbage til Ledige stillinger