Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och IT

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst och Institutionen för Ekonomi och IT ledigförklarar härmed uppdrag som avdelningschef för avdelningen för företagsekonomi

Institutionen för ekonomi och IT bedriver utbildning och forskning inom områdena företagsekonomi, ekonomi, politik, informatik och media.

Avdelningen för företagsekonomi ansvarar för utbildning, forskning och samverkan med omgivande samhälle avseende företagsekonomi, det vill säga marknadsföring, organisation och ledarskap samt redovisning och styrning.

Uppdraget:
Uppdraget omfattar 100 % där arbetsledning av avdelningen uppskattas omfatta cirka 70 %. Resterande 30 % kan omfatta undervisning, forskning eller administrativa uppdrag inom avdelningen och på dess utbildningar. Avdelningschefen ingår också i institutionens ledningsgrupp där ett övergripande ansvar för institutionen ingår. Avdelningschefen har under prefekten verksamhets- och personalansvar innefattande verksamhetsutveckling, arbetsledning, tjänstefördelning, kompetensförsörjning etc. samt strategiskt arbete med utveckling av forskning och utbildning. Avdelningschefen förväntas även ta ett aktivt ansvar i institutionens och högskolans förbättrings- och utvecklingsarbete.

Kvalifikationer:
Du skall ha en examen på avancerad nivå inom företagsekonomi eller inom annat relevant ämne för uppdraget samt visad pedagogisk skicklighet, och det är önskvärt att du har tidigare erfarenhet av ledarskap. Du har hög personlig integritet och är intresserad av att arbeta strategiskt och processinriktat med utvecklingsfrågor som rör utbildning och forskning. Samarbete internt och samverkan med externa parter är viktigt för oss och det är därför önskvärt att du genom öppenhet och dialog kan skapa förtroendefulla relationer med medarbetare, högskolans chefer samt externa samarbetspartners. Ditt chefskap präglas av engagemang både för verksamhetens frågor och för dina medarbetares utveckling och arbetsmiljö. Det är viktigt att du är lyhörd och att dina medarbetare får återkoppling på sitt arbete och känner att du har förtroende för deras förmåga och kompetens. Du är en god lagledare med förmåga att stödja och utmana dina medarbetare. Du har hög arbetskapacitet men har förmåga att avgränsa och prioritera. Vi förutsätter även att du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska. 

Bedömningsgrunder:
Särskild vikt fästes vid god kunskap om utbildningens och forskningens villkor och förutsättningar.

Av särskild vikt är också god ledarförmåga.

Övrigt:
Avdelningschefsuppdraget är på tre år (med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år) och förenas med en läraranställning, tillsvidare på Högskolan Väst.

Tillträde:
1 januari 2019 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar:
För mer information kontakta prefekt Gunnar Petersson, 0520 - 22 35 58, Mobil 0733-97 50 58

Ansökan senast 2018-12-10

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/292
Kontakt
  • Gunnar Peterson, Prefekt, 0520-22 35 58
Facklig företrädare
  • Magnus Andersson, OFR, 0520-22 31 93
  • Tobias Arvemo, SACO, +46520-22 35 05
Publicerat 2018-11-19
Sista ansökningsdag 2018-12-10

Tilbage til Ledige stillinger