Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap

Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling. Vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) är en del av allt vi gör och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.

Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?

Doktorand i elektroteknik – inriktning automation och hållbarhet inom elektriska drivlinor

Inom elektroteknik pågår stora förändringar där en stor del av industrin och fordonsflottan ska elektrifieras, vilket ställer nya krav på de tekniska lösningarna. Forskargruppen inom elektroteknik med inriktning elektriska fordon på Högskolan Väst är mycket engagerade i den pågående omställningen och i arbetet för att den elektriska drivlinan ska vara uppnå tekniska lösningar som uppfyller samtliga tre hållbarhetsperspektiv: social hållbarhet, ekologisk hållbarhet samt ekonomisk hållbarhet.

En nyckel till detta är en elektrisk drivlina fri från sällsynta jordartsmetaller samt en komplett automatiserad produktionslina som även tillåter återanvändning samt återvinning. Som en del i detta arbete kommer Högskolan Väst att genomföra ett projekt riktar sig mot den elektriska drivlinan med fokus på automation för produktion och återvinning samt återanvändning samt styrsystem.

Doktorandens vetenskapliga arbete i projektet
Det aktuella doktorandprojektet riktar sig mot den elektriska drivlinan med fokus på automation för produktion och återvinning samt återanvändning och styrsystem. Projektet kommer ske i samverkan mellan Högskolan Väst, Uppsala universitet och relevant industri och de tre hållbarhetsperspektiven kommer genomsyra projektet. Arbetet innebär både teoretiskt men även experimentellt arbete, som summeras och presenterar med hjälp av artiklar och en avhandling.

Ämnesområde: Elektroteknik

Forskningsmiljö:
Doktorander i elektroteknik blir medlem av forskargruppen inom elektriska drivlinor. Gruppen samverkar med industrin samt nationella center där praktiskt arbete kommer utföras inom industrin.

Doktoranden skrivs in vid Uppsala universitet varav examen blir från Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter:
Forskarutbildningen innebär, förutom deltagande i forskarutbildningens kurser och andra aktiviteter, genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete. Som doktorand ägnas anställningstiden framförallt åt forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer är 20 % av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2§). Institutionstjänstgöring (20 %) genomförs i huvudsak inom undervisningsfältet elektroteknik.

Behörighetskrav:
För att kvalificera sig för anställning som doktorand krävs att två behörighetskrav är uppfyllda: grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • har avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i elektroteknik har den som på ett tillfredsställande sätt och i tillräcklig omfattning avklarat kurser inom för ämnet relevanta områden. Särskild behörighet anses den ha som endera:

a) avlagt civilingenjörsexamen vid svensk teknisk högskola och därvid läst kurser inom ämnesområden av relevans för ämnet.
b) i annan ordning, inom eller utom landet förvärvat kunskaper av i huvudsak samma omfattning.

För denna anställning krävs dessutom:

 • Förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska

Meriterande för anställningen är följande kvalifikationer:

 • Erfarenhet av elektriska drivlinor, batterisystem samt styrsystem
 • Erfarenhet av arbete med trådlös laddning Erfarenhet från industrin
 • Dokumenterad erfarenhet av forskningsarbete och vetenskapligt skrivande (tidigare publiceringar i ämnet ses som meriterande)

Bedömningsgrunder:
Urval bland sökanden skall göras med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen, vilket avser vetenskaplig kvalitet på tidigare arbeten samt förslag på avhandlingsinriktning, ämnets relevans och genomförbarhet i förhållande till elektroteknik.

I den allmänna studieplanen för teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära kan du läsa mer om behörighetskrav och bedömningsgrunder.

Varaktighet och anställningsvillkor:
En anställning som doktorand ska gälla tillsvidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Anställningen motsvarar fyra års heltidsstudier under maximalt åtta år (Högskoleförordningen 5 kap 7§).

Ansökan
Ansökan görs digitalt via Högskolan Västs rekryteringsverktyg Varbi via högskolans webbplats.

Ansökan ska bestå av:

 • CV/Meritförteckning
 • Personligt brev innehållande:
  • Intresse för forskningsämnet
  • Tidigare erfarenhet av det föreslagna forskningsämnet och dess forskningsmetoder och vetenskapliga teorier
  • Motiv till att bedriva forskarstudier
 • Examensbevis för kandidat- och masternivå
 • Examensarbete på avancerad nivå
 • Diploma Supplement och kursförteckning/transcript över alla terminer för kandidat- och masterexamen på originalspråk samt i översättning
 • Övriga handlingar som sökanden vill åberopa

Godkända skrivspråk gällande uppsatser, examensbevis, betyg och andra relevanta dokument är skandinaviska språk och engelska, eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.

Om du har pågående studier på avancerad nivå kan du ansöka och därefter komplettera din ansökan med godkänt examensarbete, giltigt examensbevis och andra behörighetsdokument för sista dagen för ansökan.

Din ansökan ska vara Högskolan Väst tillhanda senast 2024-01-07

De underlag som inte kan skickas digitalt märks med ref.nr R 2023/310 och skickas till:

HR-avdelningen
Högskolan Väst

461 86 Trollhättan
Sverige

Institutionen för ingenjörsvetenskap eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadsavlönad
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/310
Kontakt
 • Boel Ekergård, 0520-223275
Facklig företrädare
 • Henrik Johansson, SACO-S, +46520-223325
 • Victoria Sjöstedt, OFR, +46721-600157
Publicerat 2023-11-21
Sista ansökningsdag 2024-01-07

Tillbaka till lediga jobb