Högskolan Väst, Institutionen för Hälsovetenskap

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 13 000 studenter och 700 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker universitetsadjunkt i vårdvetenskap

Inom institutionen för hälsovetenskap genomförs utbildning och forskning huvudsakligen inom områden som hälsa, omvårdnad och vårdvetenskap. Vårdvetenskap studerar människan i relation till hälsa och ohälsa, aktiviteter för att främja hälsa, vårdande i samband med ohälsa samt frågor kring organisation, ledarskap och utbildning relaterat till vårdande. Den aktuella anställningen anknyter till delar av vårdvetenskapen som är relevanta för sjuksköterskans område.

Arbetsuppgifter:

Anställningen omfattar i första hand undervisning och handledning inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammet och fristående kurser vid Institutionen för hälsovetenskap. Därutöver ingår medverkan i högskolans verksamhet samt administrativa arbetsuppgifter. I enlighet med Högskolan Västs inriktning mot Arbetsintegrerat Lärande (AIL) finns inom ramen för utlyst befattning möjlighet att vid intresse förlägga viss del av tjänsten inom klinisk verksamhet som klinisk adjunkt.

Behörighetskrav:

 • Sjuksköterskeexamen. Specialistsjuksköterskeexamen eller motsvarande.
 • Magisterexamen inom vårdvetenskap/omvårdnad eller närliggande ämnesområde.
 • Visad pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under anställningens två första år. 

För denna anställning krävs dessutom:

 • Förmåga att undervisa på svenska.
 • God samarbetsförmåga.

Meriterande för anställningen är erfarenhet av att arbeta som specialistsjuksköterska samt att undervisa och handleda på högskolenivå. Meriterande är även erfarenhet av att arbeta med:

 • vård vid astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom och allergi
 • vårdhygien och infektioner
 • vård vid diabetes
 • medicinsk och/eller geriatrisk vård
 • hemsjukvård
 • handledning
 • förskrivning av vissa läkemedel och hjälpmedel
 • forsknings- och/eller utvecklingsarbete
 • att undervisa på svenska såväl som på engelska.

Bedömningsgrunder:

Särskild vikt fästes vid graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet samt förmågan att utveckla utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter.

Övrigt

Anställningen är en tillsvidareanställning om 100%. Tillträdesdag 15 augusti 2022 eller enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan tillämpas.

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg.

För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/.

De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2022/130 och skickas i ett exemplar.

Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2022-07-10

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Välkommen att ansöka!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligen / Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/130
Kontakt
 • Ulla Fredriksson Larsson, +46739013412
Facklig företrädare
 • Amanda Johansson, OFR, +46520223101
 • Christina Karlsson, SACO-S, +46739013395
Publicerat 2022-06-21
Sista ansökningsdag 2022-07-10
Logga in och sök jobbet

返回职位空缺页面