Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle

Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling. Vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) är en del av allt vi gör och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.

Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?

Högskolan Väst söker universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap med inriktning mot svenska som andraspråksdidaktik

Utbildningsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som utgör den vetenskapliga basen för lärarutbildningen. Ämnet behandlar olika kunskapstraditioner inom utbildning, undervisning och lärande; villkor och förutsättningar för undervisning och lärande liksom organiserandet av undervisning och lärande under olika skeden i livet och i relation till olika kunskaps- och ämnesområden.

Arbetsuppgifter:

Anställningen omfattar i första hand undervisning, handledning och kursutveckling inom svenska som andraspråk och barns språkutveckling på lärarprogrammen och i fristående kurser samt uppdragsutbildningar vid Institutionen för Individ och samhälle. Undervisning inom andra utbildningsvetenskapliga ämnen inom lärarutbildningen kan också bli aktuellt.  I anställningen ingår även administrativa arbetsuppgifter. Undervisning ges online eller på campus. Undervisningen kan också ske lokalt hos olika huvudmän, exempelvis didaktiska insatser under lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning eller vid uppdragsutbildning förlagd hos huvudmannen. Undervisningen kan också ske eftermiddags- och kvällstid.

Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid högskolan.

Behörighetskrav:

 • Avlagt magisterexamen i relevant ämne för anställningen eller motsvarande vetenskaplig kompetens.
 • Visad pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under anställningens två första år.

 

För denna anställning krävs dessutom att:

 • Du som söker har tidigare arbetslivserfarenhet av undervisning på högskole-/universitetsnivå.

 • Du som söker har klarat av akademiska studier om minst 60 hp i svenska som andraspråk eller motsvarande kompetens vunnen på annat sätt samt dokumenterad förmåga att undervisa, handleda och föreläsa på svenska och även på engelska i vissa undervisningssituationer.

 • Den sökande har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, god samarbetsförmåga och ansvarstagande. Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

 

Meriterande:

 • Vi ser det som meriterande om du som söker har erfarenhet av forskning kopplat till svenska som andraspråk och då gärna med koppling till pedagogik eller utbildningsvetenskap.

 • Bred kompetens inom ämnet svenska som andraspråk.

 • Väl vitsordad undervisningserfarenhet inom högre utbildning högskola/universitet.

 • Att ha arbetat med distansundervisning online och/eller uppvisad digital förtrogenhet.

 

Bedömningsgrunder:

Särskild vikt fästes vid graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet samt förmågan att utveckla utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter.

Övrigt:

Anställningen är en tillsvidareanställning med eventuell provanställning på 6 månader om arbetsgivaren finner det nödvändigt. I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning. Intervjuer kan komma att ske löpande.

För mer information kontakta avdelningschef Johanna Larsson: johanna.larsson.2@hv.se, 0520223614

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg; Varbi. För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: https://www.hv.se/om-oss/arbeta- hos-oss/ . De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2022/100 och skickas i ett exemplar.

Ansökan ställs till:

Högskolan Väst HR

461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2022-06-02

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/100
Kontakt
 • Robert Svedlund, 0520-223000
 • Johanna Larsson, +46739013332
Facklig företrädare
 • Kerstin von Brömssen, SACO, 0520-223775
 • Magnus Andersson, OFR, 0520-223193
Publicerat 2022-05-12
Sista ansökningsdag 2022-06-02

返回职位空缺页面